Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності
Невелєв О. М.

Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності

Навчальний посібник. - К: Центр учбової літератури, 2009. - 168 c.

Посібник висвітлює проблеми здійснення ЗЕД у процесі налагодження міжнародних економічних відносин. Основна увага приділяється значенню етики та етикету здійснення ЗЕД міжнародними бізнес-менеджерами. Обгрунтовуються правова, корпоративна та особистісна складові ділової професійної етики міжнародної бізнес-діяльності. Наводять­ся деякі національні особливості етики та етикету здійснення ЗЕД, а також основна бізнес термінологія, яку необхідно знати та використовувати міжнародним бізнес-менеджерам.

Для фахівців ЗЕД, студентів кафедр менеджменту ЗЕД та широке коло читачів, які цікавляться цією проблемою.

Вступ
Розділ 1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні
1.1. Передумови ефективної участі України в міжнародних економічних відносинах
1.2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та особливості міжнародного менеджменту15 
1.3. Менеджер в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю27 
Розділ 2. Етичне здійснення зовнішньоекономічної діяльності як фактор соціальної відповідальності міжнародних бізнес-менеджерів37 
2.1. Ділова професійна етика. Основні складові37 
2.2. Правова етика здійснення зовнішньоекономічної діяльності40 
2.3. Корпоративна етика здійснення зовнішньоекономічної діяльності49 
2.4. Особистісна етика здійснення зовнішньоекономічної діяльності58 
Розділ 3. Етикет як умова ефективного здійснення зовнішньоекономічної діяльності67 
3.1. Діловий етикет. Загальне поняття67 
3.2. Деякі протокольні положення дотримання етикету в системі зовнішньоекономічної діяльності70 
Дотримання правил формування іміджу ділової людини71 
Основні правила етикету при особистому спілкуванні75 
Розділ 4. Національні особливості етики та етикету здійснення зовнішньоекономічної діяльності79 
4.1. Наявність та значення національних особливостей здійснення зовнішньоекономічної діяльності79 
4.2. Специфічні особливості етики здійснення зовнішньоекономічної діяльності в деяких країнах84 
Росія84 
Сполучені Штати Америки85 
Великобританія86 
Італія88 
Іспанія89 
Франція89 
Німеччина91 
Мусульманські країни92 
Китай94 
Корея96 
Японія98 
Короткий довідник основних термінів і понять102