Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 1: Акушерство
за ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини

Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 1: Акушерство

Навчальний посібник. - К.: ВСВ “Медицина”, 2011. - 424 c.

У сучасних умовах у сфері поліпшення якості підготовки студ ситі в-медиків і поглиб­лення їхніх знань у галузі акушерства, гостро постала потреба у виданні підручника, який висвітлював би актуальні питання акушерства і відповідав чинним навчальним програмам.

Підручник створено відповідно до нової програми з акушерства та згідно з вимогами Болонського процесу.

У підручнику’ описано сучасні досягнення вітчизняної та світової акушерської науки, розглянуто фізіологічні аспекти вагітності та пологів, основні чинники етіології, патогене­зу, клініки, діагностики, лікування і профілактики захворювань під час вагітності, пологів та післяпологового періоду'. Основи організації акушерської допомоги в Україні подано з урахуванням наказів МОЗ України, клінічних протоколів, стандартів медичної освіти.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
Розділ 1. ЗАПЛІДНЕННЯ, ЕМБРІОГЕНЕЗ, КРИТИЧНІ ПЕРІОДИ ОНТОГЕНЕЗУ
ЗАПЛІДНЕННЯ
Гаметогенез
Запліднення
Бластогенез
Імплантація
Ембріогенез10 
Навколоплідні води11 
Плацента12 
Пуповина15 
Послід16 
КРИТИЧНІ ПЕРІОДИ ОНТОГЕНЕЗУ16 
Розділ 2. ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ЖІНКИ В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ. ГІГІЄНА І ХАРЧУВАННЯ ВАГІТНИХ. ВПЛИВ ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВ НА ПЛІД18 
Гігієна і харчування вагітних. Вплив шкідливих факторів на плід18 
Центральна нервова система18 
Ендокринна система18 
Імунна система20 
Обмін речовин20 
Серцево-судинна система21 
Органи кровотворення22 
Дихальна система23 
Кислотно-основний стан23 
Травна система23 
Сечова система23 
Опорно-руховий апарат23 
Шкіра24 
Маса тіла24 
Грудні залози24 
Статеві органи24 
Режим і гігієна вагітних26 
Харчування вагітних27 
Вплив шкідливих факторів на плід28 
Розділ 3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В АКУШЕРСТВІ ТА ПЕРИНАТОЛОГІЇ. ДІАГНОСТИКА І ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ31 
Діагностика і ведення вагітності31 
Порядок збирання анамнезу31 
Об`єктивне акушерське обстеження32 
Загальне обстеження32 
Спеціальне акушерське дослідження32 
Лабораторно-інструментальна діагностика вагітності34 
Діагностика вагітності в пізніх термінах35 
Визначення терміну вагітності 41 
Визначення терміну пологів43 
Методи оцінювання стану плода43 
Неінвазивні методи43 
Інвазивні методи50 
Діагностика внутрішньоутробної загибелі плода52 
Розділ 4. ЖІНОЧИЙ ТАЗ. ТАЗОВЕ ДНО. ПЛІД ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛОГІВ55 
Біомеханізм пологів при головному і тазовому передлежанні55 
Жіночий таз55 
Тазове дно56 
Біомеханізм пологів при головному й тазовому передлежанні 59 
Розділ 5. ПРИЧИНИ ПОЧАТКУ ПОЛОГІВ. ЗГАНЯЛЬНІ СИЛИ. КЛІНІЧНА КАРТИНА, ВЕДЕННЯ І ЗНЕБОЛЕННЯ ПОЛОГІВ72 
Причини початку пологів72 
Оцінювання біологічної готовності організму вагітної до пологів74 
Провісники пологів75 
Зганяльні пологові сили75 
Клінічна картина, ведення і знедолення пологів77 
Використання партограми у веденні пологів87 
Стан плода89 
Перебіг пологів89 
Стан роділлі91 
Розділ 6. ФІЗІОЛОГІЯ ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ І ПЕРІОДУ НОВОПРОДЖЕНОСТІ95 
Фізіологія післяпологового періоду95 
Інволюція статевих органів95 
Основні принципи ведення післяпологового періоду97 
Післяпологовий догляд98 
Фізіологія періоду новонародженості99 
Ведення періоду новонародженості103 
Вакцинація107 
Розділ 7. БАГАТОПЛІДНА ВАГІТНІСТЬ110 
Типи близнюків110 
Діагностика багатоплідної вагітності112 
Ведення багатоплідної вагітності115 
Внутрішньоутробна загибель одного з плодів115 
Природжені вади розвитку116 
Розродження при багатоплідній вагітності116 
Розділ 8. РОЗГИНАЛЬНІ, ТАЗОВІ ПЕРЕДЛЕЖАННЯ ТА НЕПРАВИЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПЛОДА121 
Розгинальні передлежання голівки плода121 
Передньоголовне передлежання121 
Лобове передлежання123 
Лицеве передлежання125 
Тазові передлежання плода129 
Етіологія тазових передлежань129 
Класифікація тазових передлежань130 
Діагностика тазових передлежань131 
Перебіг пологів при тазових передлежаннях133 
Ведення вагітності при тазових передлежаннях133 
Методи коригувальної гімнастики134 
Ведення пологів при тазових передлежаннях136 
Неправильні положення плода 143 
Діагностика поперечного і косого положень плода144 
РОЗДІЛ 9. Невиношування і переношування вагітності148 
Невиношування вагітності148 
Загрозливий аборт150 
Лікування невиношування вагітності152 
Передчасні пологи155 
Переношена вагітність157 
РОЗДІЛ 10. Аномалії кісткового таза162