Інтелектуальна власність в Україні: погляд з ХХІ ст.
За заг. ред. А.І. Кузьмінського, О.П. Орлюк

Інтелектуальна власність в Україні: погляд з ХХІ ст.

Збірник праць. - Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2013. - 183 c.

У збірнику наукових праць опубліковано матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття”, що відбулася 26-27 вересня 2013 р. на базі Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.

Розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників, студентів, аспірантів, докторантів, усіх, хто цікавиться питаннями інтелектуальної власності та інноваційного розвитку.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Іващенко В.А., Попова Н.О. Законодавство Російської імперії у сфері охорони промислової власності першої половини XIX ст.
Корновенко С.В. Специфіка правового регулювання об’єктів права інтелектуальної власності
Кулик Я.В. Вашингтонський договір про охорону прав інтелектуальної власності на топографії інтегральних мікросхем16 
Орлюк О.П. До питання щодо підготовки фахівців з інтелектуальної власності21 
Парамонова О. С. Щодо визначення потерпілого у складі злочину, передбаченого статтею 176 КК України27 
ПоліщукВ.С., Поліщук С.В. Інтелектуальна власність як різноманітність практичних правових інструментів33 
Тростіна С.В. Рекламоздатність торговельної марки39 
Эннан Р.Е. Реформирование права интеллектуальной собственности в Европейском союзе43 
НАБУТТЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ51 
Кульбашна О. А. Трудовий договір як умова визнання об’єктів права інтелектуальної власності службовими51 
Кульбашний А. А. Патентування новітніх технологій - рушійна сила наукового прогресу57 
ОсиповаЮ.В. Об’єкти права інтелектуальної власності, створені у вищих навчальних закладах України у зв’язку з виконанням трудового договору61 
Фесак П. О. Набуття права інтелектуальної власності на винахід 66 
Ясінський Р.А. Набуття права інтелектуальної власності на комп’ютерні програми70 
ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ76 
Бенедисюк І.М. До питання про застосування запобіжних заходів при порушенні прав інтелектуальної власності76 
Василенко В. І. Цивільно-правове регулювання товарного знаку в Республіці Казахстан81 
Каштальян А.Ю. Захист прав на промисловий зразок: українська практика та європейський досвід87 
Колісник А. С. Судовий захист авторських прав на комп’ютерне програмне забезпечення91 
Коновал В. І. Конкуренція нормативно-правових актів у сфері цивільно-правової охорони прав виробників фонограм99 
Ленго Ю.Є. Особливості правової охорони складених творів103 
Петренко І.І. Правова охорона літературно-художніх творів107 
Писєва О.В. Питання щодо встановлення взаємозв’язку між певними якостями, репутацією чи іншими характеристиками товару з природними умовами та/або людським фактором указаного географічного місця виготовлення товару як умова надання правової охорони географічному зазначенню походження товару в Україні111 
Полинько І.В. Зміст майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин як елемент правової охорони115 
Тараненко С.М. Інтелектуальне піратство та правовий аспект боротьби з ним в українському контексті123 
ПУБЛІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ129 
Гук Б.М., Кононенко Ю. С. Регуляторна політика держави у сфері авторського права в Україні: окремі аспекти129 
Дорошенко О.Ф. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: гносеологічні аспекти134 
Львов Б.Ю. Удосконалення національного досвіду застосування конкурентного законодавства у сфері промислової власності140 
Нежиборець В.І. Підвищення конкурентоспроможності економіки України як одна з проблем ринкової економіки144 
Тараненко О.М. Система державних органів, що забезпечують реалізацію інноваційної політики в Україні148 
Шматков Р.П. Особливості підготовки матеріалів для проведення експертизи при документуванні фактів незаконного використання знаків для товарів і послуг153 
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ161 
Боковня В.М. Авторське право у мережі Інтернет161 
Кульбашна А.А. Баланс інтересів учасників правовідносин з використання музичних творів у мережі Інтернет166 
Оржеховська А. О. Доменне ім’я в Європейському союзі170 
Петренко С.А. Особливості встановлення факту передач об’єкту авторського права за допомогою файлообмінних p2p мереж та методи протидії ним176