Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни
Аносов І.П., Хоматов В.Х., Сидоряк Н.Г., Станішевська Т.І., Антоновська Л.В.

Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни

Навчальний посібник. - Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008. - 433 c.

Запропонований підручник “Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни” містить інформацію, яка за глибиною викладу матеріалу, широтою тематики цілком відповідає сучасному рівню розвитку вікової фізіології і шкільної гігієни. Навчальний матеріал підручника містить наукові знання про фізіологічні особливості, гігієнічні нормативи і вимоги, які спрямовані на охорону і зміцнення здоров'я, гармонійний розвиток і удосконалення функціональних можливостей організму дітей і підлітків.

       Підручник адресований насамперед студентам біологічних спеціальностей педагогічних вузів, а також студентам природничих факультетів та факультетів фізичної культури, магістрантам, аспірантам. Він може стати у нагоді учням коледжів, гімназій, ліцеїв з поглибленим вивченням біології, педагогам, психологам, батькам.

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. Вступ до вікової фізіології з основами шкільної гігієни
1.1. Взаємозв’язок вікової фізіології та шкільної гігієни з іншими науками
1.2. Теоретичні та прикладні завдання курсу10 
1.3. Методи дослідження у віковій фізіології13 
1.4. Історія становлення вікової фізіології та шкільної гігієни 16 
РОЗДІЛ 2. Системогенез24 
2.1. Поняття системогенезу24 
2.2. Принципи функціонування і саморегуляції складних фізіологічних систем26 
2.3. Пренатальний і постнатальний системогенез30 
РОЗДІЛ 3. Загальні закономірності росту і розвитку дітей і підлітків 35 
3.1. Поняття росту і розвитку дитячого організму35 
3.2. Поняття вікової норми51 
3.3. Сенситивні та критичні періоди розвитку55 
РОЗДІЛ 4. Фізіологія нервової системи дітей, її дозрівання в онтогенезі 60 
4.1. Нервова система, її біологічне значення60 
4.2. Структурно-функціональна організація нервової системи64 
4.3. Поняття рефлексу. Рефлекторна дуга69 
4.4. Властивості нервової системи71 
4.5. Анатомо-фізіологічні та вікові особливості окремих відділів нервової системи 75 
4.6. Порушення стану нервової системи та його профілактика 95 
РОЗДІЛ 5. Вища нервова діяльність97 
5.1. Умовні та безумовні рефлекси, їх формування в онтогенезі 98 
5.2. Гальмування у вищій нервовій діяльності, його вікові особливості111 
5.3. Типи вищої нервової діяльності118 
5.4. Інтегративні процеси в центральній нервовій системі як основа психічних функцій127 
5.5. Порушення вищої нервової діяльності дітей шкільного віку та їх профілактика135 
РОЗДІЛ 6. Сенсорні системи організму людини138 
6.1. Загальна характеристика сенсорних систем138 
6.2. Зорова сенсорна система144 
6.3. Слухова сенсорна система167 
6.4. Вестибулярна сенсорна система177 
6.5. Руховий (пропріоцептивний) аналізатор180 
6.6. Інтерорецептивна аналізаторна система181 
6.7. Нюховий аналізатор 182 
6.8. Смаковий аналізатор184 
6.9. Аналізатор шкірного чуття186 
РОЗДІЛ 7. Вегетативні системи організму дитини190 
7.1. Фізіологія крові190 
7.2. Серцево-судинна система224 
7.3. Будова органів дихання, їх функції та вікові особливості 258 
РОЗДІЛ 8. Обмін речовин та енергії, гігієнічні вимоги організації харчування 279 
8.1. Загальна характеристика системи травлення, вікові особливості її формування в процесі онтогенезу 279 
8.2. Обмін речовин та енергії. Значення вітамінів303 
8.3. Температура тіла людини та її регуляція320 
8.4 Загальна характеристика і гігієна органів сечовиділення 326 
8.5. Фізіологія та гігієна шкіри336 
РОЗДІЛ 9. Залози внутрішньої секреції346 
9.1. Будова і функції ендокринних залоз346 
9.2. Статеві залози. Статеве дозрівання375 
9.3. Запліднення і розвиток зародка людини383 
РОЗДІЛ 10. Гігієна навчально-виховного процесу в школі387 
10.1. Працездатність учнів різних вікових груп та її зміна у процесі навчальної діяльності 387 
10.2. Організація навчально-виховного процесу у школі397 
10.3. Визначення готовності дітей до навчання407 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ414 
ДОДАТКИ420 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ431