Теорія  і практика загальної і військової педагогіки
Красильник Ю.С., Полонська Л.Б., П'янковський Г.В., РуденкоМ.В., Хорєв І.О.

Теорія і практика загальної і військової педагогіки

Курс лекцій. - К.: ВГІ НАОУ, 2001. - 108 c.

"Теорія і практика загальної та військової педагогіки. Курс лекцій" - навчально-методичний посібник, у якому, на основі застосування сучасних досягнень педагогічної науки в практиці навчання, виховання, розвитку, психологічної підготовки особового складу Збройних Сил України викладено ряд ключових проблем з поданої теми. Він підготовлений у відповідності до програми навчальної дисципліни, яка викладається слухачам Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України.

У посібнику коротко розглянуто основні теоретичні та практичні питання удосконалення навчально-виховного процесу у військових частинах (підрозділах), ВВНЗ, розроблені рекомендації щодо застосування теоретичних знань у практичній діяльності військових педагогів. У кінці навчального посібника наводиться список літератури, ознайомлення з якою буде сприяти розширенню знань за викладеними питаннями.

ВСТУП
МОДУЛЬ 1. Основи загальної та військової педагогіки
Лекція 1. Педагогіка як наука і навчальний предмет
Лекція 2. Педагогіка давнього світу
Лекція 3. Становлення та розвиток зарубіжної педагогічної науки XVII-XVIII ст.19 
Лекція 4. Історія української школи і педагогіки28 
Лекція 5. Зміст та діалектика розвитку військово-педагогічного процесу в полку (на кораблі)40 
МОДУЛЬ 2. Загальна та військова дидактика52 
Лекція 6. Дидактичні системи, концепції і технології навчання52 
Лекція 7. Методи, форми та засоби навчання військовослужбовців59 
МОДУЛЬ 3. Педагогічна теорія виховання військовослужбовців70 
Лекція 8. Виховання як педагогічне явище70 
Лекція 9. Закономірності та принципи виховання військовослужбовців91 
Лекція 10. Управління педагогічною діяльністю офіцерів полку (корабля)97