Аксіологічний потенціал державного управління освітою
Крижко В.В., Мамаєва І.О.

Аксіологічний потенціал державного управління освітою

Навчальний посібник. - К.: Освіта України, 2005. - 217 c.

Навчальний посібник присвячений дослідженню ціннісно-смислового змісту державного управління освітою України. Континуальний, історичний підхід до еволюції управління освітою, використання порівняльних методик дозволили досить вичерпно дослідити напрямки трансформації державного управління освітою.

Посібник орієнтований на науковців, управлінців освітньої галузі і магістрів за фахом “Управління навчальним закладом”.

Від авторів
РОЗДІЛ 1. Нагальні проблеми побудови громадянського суспільства в Україні
РОЗДІЛ 2. Аксіологічний підхід до духовного потенціалу освіти України15 
РОЗДІЛ 3. Моральний зміст феномену влади44 
РОЗДІЛ 4. Роль держави в управлінні освітою. Держава – партнер? Держава – диктатор? 64 
РОЗДІЛ 5. Маємо що маємо, або реальна картина управлінського мистецтва84 
РОЗДІЛ 6. Тезаурус управління, або освітою треба керувати, чи управляти? 97 
РОЗДІЛ 7. Україна прийняла менеджмент. Нам потрібен коучинг?! 114 
РОЗДІЛ 8. Принципи формування системи освіти (освітніх систем) України 131 
РОЗДІЛ 9. А судді хто?, або яким повинен бути менеджер освіти146 
РОЗДІЛ 10. Філософія освіти, управлінська ідеологія, або як створити сучасну парадигму управління161 
РОЗДІЛ 11. Парадигми управлінської іншонауки174 
РОЗДІЛ 12. Як цінувати педагога – вчителя, або аксіологічна модель управління освітою188 
Висновки196 
Тезаурус198 
Література204