Судово-практичний коментар до сімейного кодексу України
Гузь Л.Є., Гузь А.В.

Судово-практичний коментар до сімейного кодексу України

Навчальний посібник. - Х.: Видавничий будинок «ФАКТОР», 2011. - 576 c.

Ця книга призначена для судів, студентів, наукових працівників, адвокатів, правозахисників, а також осіб, які виявляють інтерес до сімейного законодавства, намагаються самі захищати свої права, а для цього потрібно їх знати в світлі Сімейного кодексу України, інших підзаконннх актів, міжнародного законодавства у сфері сімейного права, захисту інтересів материнства і дитинства.
У книзі названі вище особи знайдуть відповіді на всі питання, що виникають у практичній діяльності судових органів і, зокрема, запису реєстрації розірвання шлюбу в державному органі реєстрації актів цивільного стану, та з приводу його укладення, регулювання особистих та майнових відносин між подружжям, батьками і дітьми, прав і обов'язків між громадянами України та іноземними громадянами, які виникають у зв'язку з усиновленням, опікою і піклуванням, правами та обов'язками матері, батька і дитини тощо.

Передмова 
Розділ I. Загальні положення  
Глава 1. Сім`я. Регулювання сімейних відносин  
статті 1 — 13 
Глава 2. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов`язків. Захист сімейних прав та інтересів (статті 14 — 20) 
Розділ II. Шлюб. Права та обов`язки подружжя  
Глава 3. Загальні положення (статті 21 — 26) 
Глава 4. Державна реєстрація шлюбу (статті 27 — 37) 
Глава 5. Недійсність шлюбу (статті 38 — 48) 
Глава 6. Особисті немайнові права та обов`язки подружжя  
статті 49 — 56 
Глава 7. Право особистої приватної власності дружини та чоловіка (статті 57 — 59) 
Глава 8. Право спільної сумісної власності подружжя (статті 60 — 74) 
Глава 9. Права та обов`язки подружжя по утриманню (статті 75 — 91) 
Глава 10. Шлюбний договір (статті 92 — 103) 
Глава 11. Припинення шлюбу (статті 104 — 120) 
Розділ III. Права та обов`язки матері, батька і дитини 
Глава 12. Визначення походження дитини (статті 121 — 140) 
Глава 13. Особисті немайнові права і обов`язки батьків та дітей (статті 141 — 172) 
Глава 14. Права батьків і дітей на майно (статті 173 — 179) 
Глава 15. Обов`язок матері, батька утримувати дитину та його виконання (статті 180 — 197) 
Глава 16. Обов`язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина та його виконання (статті 198 — 201) 
Глава 17. Обов`язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків та його виконання (статті 202 — 206) 
Розділ IV. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 
Глава 18. Усиновлення (статті 207 — 242) 
Глава 19. Опіка та піклування над дітьми (статті 243 — 251) 
Глава 20. Патронат над дітьми (статті 252 — 256) 
Глава 20-1. Прийомна сім`я (статті 256-1 — 256-4) 
Глава 20-2. Дитячий будинок сімейного типу (статті 256-5 — 256-8) 
Розділ V. Права та обов`язки інших членів сім`ї та родичів  
Глава 21. Особисті немайнові права та обов`язки інших членів сім`ї та родичів (статті 257 — 264) 
Глава 22. Обов`язок по утриманню інших членів сім`ї та родичів (статті 265 — 274) 
Розділ VI. Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства (статті 282 — 287)