Вступ до економічної теорії
Ватаманюк 3.І., Панчишин С.М.

Вступ до економічної теорії

Курс лекцій. - Новий Світ - 2000, 2005. - 408 c.

У курсі лекцій викладено теоретичні питання, які кафедра економічної теорії ЛНУ ім..І.Франка традиційно, від часу свого заснування, трактує як вступні до розгляду сучасної економічної теорії - макро- та мікроекономіки (аналітичної економіки) Порівняно з попереднім виданням дещо змінено структуру матеріалу, а також введено нові теми (Економічна роль держави; Підприємство і підприємництво; Економіка домогосподарства).
Теоретичний матеріал доповнено графіками, схемами, прикладами з економічного життя, короткими резюме, що допоможе читачам систематизувати свої знання з цього предмета. Кожна тема розпочинається переліком ключових понять і термінів.
Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти.

Тема 1. Економічна теорія як наука
1.1. Предмет економічної теорії
1.2. Методи економічної теорії13 
1.3. Функції економічної теорії. Економічна теорія та економічна політика22 
1.4. Філософія економічної науки26 
1.5. З історії розвитку економічної теорії29 
Резюме43 
Тема 2. Потреби і ресурси. Ефективність використання ресурсів45 
2.1. Потреби та їх класифікація46 
2.2. Виробничі ресурси53 
2.3. Виробництво: еволюція поглядів і структура63 
2.4. Ефективність використання ресурсів68 
2.5. Незайнятість ресурсів і перспективи економічного зростання76 
Резюме79 
Тема 3. Форма виробництва. Товарна економіка82 
3.1. Натуральне і товарне виробництво83 
3.2. Товар і його властивості89 
3.3. Гроші та ціни94 
3.4. Грошові системи та їх типи103 
Резюме109 
Тема 4. Економічні системи112 
4.1. Національна економіка та економічна система113 
4.2.. Типізація економічних систем123 
4.3. Перехід до ринку135 
Резюме141 
Тема 5. Ринкова економіка145 
5.1. Сутність та функції ринку146 
5.2. Принципи організації ринкової економіки153 
5.3. Кругопотік ринкової економіки160 
5.4. Сучасний ринок та його структура163 
Резюме175 
Тема 6. Ринковий механізм178 
6.1. Попит та його чинники. Крива попиту. Закон попиту178 
6.2. Пропозиція та її чинники. Крива пропозиції та її переміщення185 
6.3. Рівновага попиту і пропозиції. Ціна рівноваги189 
6.4. Еластичність попиту і пропозиції191 
6.5. Переваги і вади ринку193 
Резюме201 
Тема 7. Ринкова інфраструктура203 
7.1. Суть, функції та склад ринкової інфраструктури204 
7.2. Інфраструктура реального сектору економіки206 
7.3. Інфраструктура фінансового сектору економіки212 
7.4. Формування ринкової інфраструктури в Україні230 
Резюме236 
Тема 8. Економічна роль держави238 
8.1. Держава як економічний суб`єкт239 
8.2. Еволюція поглядів на роль держави в економічному житті242 
8.3. Передумови участі держави в ринковій економіці247 
8.4. Економічні функції держави252 
8.5. Методи державного втручання (регулювання) в економіку264 
8.6. Державний сектор у національній економіці269 
8.7. Межі та перспективи регулювальної діяльності держави271 
Резюме276 
Тема 9. Підприємництво і підприємство281 
9.1. Сутність підприємництва та його основи282 
9.2. Підприємство і фірма257 
9.3. Правові форми підприємств (фірм)292 
9.4. Види підприємств за розмірами299 
9.5. Нові форми підприємницької діяльності307 
9.6. Витрати і прибуток підприємств. Заробітна плата312 
9.7. Основи менеджменту й маркетингу в підприємницькій діяльності 320 
Резюме323 
Тема 10. Домогосподарство як суб`єкт ринкової економіки327 
10.1. Домогосподарство та його ознаки327 
10.2. Домогосподарства як постачальники ресурсів і виробники товарів та послуг331 
10.3. Домогосподарства як споживачі благ та заощадники доходів336 
10.4. Родинний розподіл доходів340 
Резюме342