Основи туристичної діяльності
Сокол Т.Г.

Основи туристичної діяльності

Навчальний посібник. - К.: Грамота, 2006. - 264 c.

У підручнику описані основи туризму як соціально-економічного яви­ща, історія його розвитку, висвітлена класифікація його структури за вида­ми й формами, наведені визначення основних понять і термінів, а також подана концепція підготовки менеджерів туризму. Розглядаються основні принципи організації туристичної діяльності, основи туроперейтінгу та екскурсознавства. Наприкінці кожного розділу сформульовані контрольні запитання та завдання.

Для учнів професійних ліцеїв, вищих професійних училищ, профільних шкіл, гімназій, студентів коледжів, навчальних закладів туристичного про­філю різних рівнів акредитації та для широкого кола читачів.

Передмова
Розділ 1. Історія розвитку світового туризму
1.1. Періодизація історії туризму
1.2. Подорожі та мандрівки в епоху стародавнього світу
1.3. Подорожі епохи середньовіччя
1.4. Подорожі й туризм у XVII-XVIII ст.15 
1.5. Туризм XIX — початку XX ст.18 
1.6. Сучасний світовий туризм 23 
1.7. Міжнародне туристичне співробітництво31 
1.8. Світові туристичні регіони34 
Розділ 2. Історія туризму в Україні39 
2.1. Мандрівництво як джерело зародження туризму в Україні39 
2.2. Український туризм у XIX — першій половині XX ст. Зародження організованих форм41 
2.3. Туризм в Україні в 70-80-ті роки XX ст.47 
2.4. Туризм в Україні на сучасному етапі59 
Розділ 3. Теорія туристичної діяльності67 
3.1. Культурно-історичне та соціально-економічне значення туризму в розвитку суспільства67 
3.2. Основні теоретичні поняття та їх визначення75 
3.3. Функції туризму в суспільстві82 
3.4. Умови та фактори розвитку туризму84 
3.5. Туризм і сфера послуг 86 
3.6. Правові засади діяльності туристичних організацій90 
Розділ 4. Форми та види туристичної діяльності99 
4.1. Форми та види туризму99 
4.2. Види маршрутів і турів110 
4.3. Програми перебування туристів112 
Розділ 5. Професійна діяльність у туристичній галузі 119 
5.1. Агент по організації туризму119 
5.2. Екскурсовод і гід-перекладач 121 
5.3. Менеджер туризму 122 
5.4. Професійна етика в туристичній діяльності 126 
Розділ 6. Основи туроперейтінгу139 
6.1. Організація роботи туристичної фірми 139 
6.2. Технологія організації туристичної подорожі144 
6.3. Договірні стосунки в туризмі153 
6.4. Туристичні документи 160 
6.5. Туристичні формальності 162 
Розділ 7. Основи екскурсознавства169 
7.1. Екскурсія як вид туристичної діяльності169 
7.2. Класифікація екскурсій173 
7.3. Методика створення екскурсії 174 
7.4. Методика проведення екскурсії180 
7.5. Техніка проведення екскурсії182 
Розділ 8. Безпека туристичних подорожей 187 
8.1. Безпека туристичних подорожей як умова їх організіції та здійснення 187 
8.2. Фактори ризику в туризмі 189 
8.3. Туризм і довкілля190 
8.4. Права та обов’язки туристів194 
8.5. Претензійна робота в туризмі200 
8.6. Страхування в туризмі 208