Публічне адміністрування в Україні
Дзюндзюк В.Б., Мельтюхова Н.М., Фоміцька Н.В.,за заг. ред. д-ра ф. наук, проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової

Публічне адміністрування в Україні

Навчальний посібник. - Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. - 306 c.

У посібнику подано навчальний матеріал, який висвітлює сучасне трактування основних понять, що використовуються в публічному адмініструванні, історію розвитку цього явища, питання реалізації публічної влади (функції, принципи, форми, методи, стиль, механізми та технології), побудову органів публічного адміністрування в Україні, хід і проблеми реформування цієї системи у світі та в нашій країні.

Для викладачів, аспірантів, слухачів вищих навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівного персоналу державної служби і посадових осіб місцевого самоврядування.

Передмова
Розділ 1. Теоретичні основи публічного адміністрування
1.1. Основні поняття публічного адміністрування
1.2. Публічне адміністрування: історія та сучасність29 
1.3. Суспільні відносини в системі публічного адміністрування61 
Розділ 2. Реалізація публічної влади80 
2.1. Основні принципи діяльності та функції публічних адміністрацій 80 
2.2. Форми, методи та стиль публічного адміністрування98 
2.3. Механізми та технологія публічного адміністрування112 
Розділ 3. Система органів публічного адміністрування в Україні130 
3.1. Центральні органи публічного адміністрування130 
3.2. Територіальні підрозділи центральних органів влади149 
3.3. Місцеві органи публічного адміністрування160 
3.3.1. Місцеві органи державної виконавчої влади160 
3.3.2. Система місцевого самоврядування 172 
Розділ 4. Реформування публічних адміністрацій в Україні181 
4.1. Світовий досвід розвитку публічного адміністрування181 
4.2. Трансформація системи влади в Україні202 
4.3. Ефективність діяльності публічних адміністрацій240 
4.3.1. Моделі ефективності діяльності публічних адміністрацій240 
4.3.2. Методика оцінки зовнішньої ефективності252 
4.3.3. Методика оцінки внутрішньої ефективності257 
4.3.4. Високоефективні публічні адміністрації266 
Список рекомендованої літератури274