Сучасна Індія: наука, технології, стратегічні сектори
Семенець О.Є.

Сучасна Індія: наука, технології, стратегічні сектори

Монографія. - К.: КНЕУ, 2006. - 208 c.

Сьогодні  велику увагу політиків, учених і громадськості привертає питання формування у світі нових центрів сили. Одним з таких центрів є Індія, яка разом з Китаєм у середині ХХІ століття визначатиме  демографічне й економічне обличчя нашої планети.

Індія, яка лише в кінці 40-х рр. минулого століття позбулася статусу колонії, сьогодні перетворилась на самодостатню індустріалізовану космічну й де-факто ядерну державу із третіми у світі за чисельністю збройними силами з потенціалом ядерного стримування, безумовного  лідера у регіоні Південної Азії, на державу, яка з кожним роком набуває все більшого авторитету в міжнародних справах.

Надзвичайно велику роль у процесі політичного, економічного, індустріального й військового становлення Індії відіграють її незаперечні успіхи в галузі науки й технологій, які заслуговують на окреме висвітлення також і з огляду на перспективність співробітництва нашої держави з Індією у цій сфері. 

У книзі наводиться характеристика стану індійської науки і технологій, організації науково-технологічної та інноваційної діяльності, а також характеристика стану деяких найважливіших науковоємних, стратегічних секторів.

Призначається для керівників та працівників державних  установ у сфері управління економікою, науково-технологічною діяльністю, освітою, зовнішніми зносинами, компаній і підприємств відповідного профілю,   учених, студентів тощо.

Список скорочень англійською мовою
Передмова11 
І. Індійська перспектива17 
1. Індія в цифрах (дані на кінець 2005 року) 17 
2. «Нова Індія, яку ми будуємо...»18 
3. «Індія, що динамічно розвивається»23 
ІІ. Сучасний стан організації науково-технологічного сектору в Індії29 
1. Вступ29 
2. Політичні та організаційні заходи в галузі науки і технологій в Індії 33 
2.1. Scientific Policy Resolution (SPR) 1958 (Резолюція щодо політики у галузі науки, 1958) 33 
2.2. Technology Policy Stаtement (TPS) 1983 (Заява щодо політики у галузі технологій, 1983)33 
2.3. Нова економічна політика, 199134 
2.4. Концепція розвитку Республіки Індія до 2020 р. – "Vision-2020" («Бачення-2020»)34 
2.5. Science and Technology Policy 2003 (Політика у галузі науки й технологій, 2003)39 
2.6. Десятий п’ятирічний план (2003-2007 рр.)40 
3. Керівництво галуззю41 
3.1. Політичний рівень керівництва41 
3.2. Визначення пріоритетів42 
3.3. Система державного управління науково-технологічним сектором 43 
3.4. Керівництво міжнародним співробітництвом науково-технологічного сектору44 
4. Фінансування й інвестиції45 
4.1. Фінансування науково-технологічного сектору45 
4.2. Залучення іноземних інвестицій47 
5. Інфраструктура й кадри48 
5.1. Інфраструктура 48 
5.2. Кадри49 
6. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності та організація трансферу технологій51 
6.1. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності51 
6.2. Організація трансферу технологій 52 
7. Iнноваційна система Індії 53 
7.1. Вступ53 
7.2. Інноваційна система54 
7.2.1. Потреба в інноваційній системі54 
7.2.2. Модель інноваційної системи55 
7.3. Індійська інноваційна система та її функціонування57 
7.3.1. Механізми підтримки трансформації ідей на прототипи57 
7.3.2. Механізми підтримки трансформації прототипів на пілотні проекти63 
7.3.3. Механізми, спрямовані на комерціалізацію пілотних проектів69 
7.3.4. Труднощі та виклики у запровадженні інноваційних механізмів71 
7.3.5. Шляхи виправлення недоліків та вдосконалення інноваційної системи в Індії74 
7.4. Висновки78 
ІІІ. Стратегічні сектори 78 
1. Вступ78 
1.1. Найвидатніші наукові досягнення Індії останнього часу78 
1.1.1.Супутникова програма CARTOSAT і НAMSAT78 
1.1.2. Перший в Індії ядерний ректор високого тиску на важкій воді потужністю 540 МВт80 
1.1.3. Створення біопестицидів82 
1.1.4. Препарати для швидкого лікування туберкульозу82 
1.1.5. Новітні набори для діагностики ВІЛ/СНІД 83 
2. Ядерні дослідження та ядерна енергетика84 
2.1. Вступ 84 
2.2. Концептуальні підходи та керівництво галуззю 84 
2.3. Особливості індійської ядерної енергетичної програми86 
2.4. Науково-дослідна база87 
2.5. Промислова база90 
2.6. Індія, ядерна зброя і питання ядерного нерозповсюдження94 
2.6.1. Передумови набуття Індією ядерної зброї94 
2.6.2. Ядерні випробування 1974 року94 
2.6.3. Позиція Індії щодо системи нерозповсюдження ядерної зброї95 
2.6.4. Ядерні випробування 1998 р. 97 
2.6.5. Міжнародна реакція на ядерні випробування Індії та Пакистану 1998 р. 97 
2.6.6. Індійська ядерна доктрина99 
2.6.7. Еволюція відношення до Індії як нової ядерної держави101 
2.7. Міжнародне співробітництво 104 
3. Космічна галузь111 
3.1. Керівництво та структура галузі111 
3.2. Національна супутникова програма116 
3.3. Програма створення ракет-носіїв 118 
3.4. Міжнародна співпраця120 
4. Індустрія інформаційних технологій та суміжні галузі125 
4.1. Політика у галузі інформаційних технологій125 
4.2. Чинники, що сприяють розвитку ІТ-індустрії Індії126 
4.3. Керівництво галуззю та організаційні й економічні заходи її підтримки 127 
4.4. Забезпечення кадрами135 
4.5. Показники діяльності ІТ-індустрії Індії137 
5. Реалізація стратегії аутсорсінгу в Індії 138 
5.1. Вступ138 
5.2. Аутсорсінг у сфері інформаційних технологій139 
5.3. Аутсорсінг у фінансовій сфері. Послуги "call-cеntres" та "back-offices"140 
5.4. Нові напрями аутсорсінгу 141 
5.5. Проблемні питання розвитку аутсорсінгу в Індії 141 
6. Стан і перспективи розвитку біотехнологій в Індії143 
6.1. Вступ 143 
6.2. Чинники, які сприяють розвитку біотехнології в Індії144 
6.3. Керівництво галуззю144 
6.4. Організаційні й економічні заходи сприяння розвитку біотехнологій. Біотехнопарки та бізнесінкубатори145 
6.5. Кадри та інфраструктура147 
7. Оборонно-промисловий комплекс Індії148 
7.1. Науково-дослідна база148 
7.2. Виробнича база150 
7.3. Місце Індії на регіональному та світовому ринку ОВТ156 
7.4. Основні партнери Індії у царині ВТС 159 
8. Система контролю за експортом стратегічних товарів і технологій Республіки Індія175 
8.1. Історична довідка175 
8.2. Інституціоналізація системи контролю за стратегічним експортом з Індії175 
8.3. Подальше зміцнення вітчизняної системи експортного контролю в Індії177 
8.4. Законодавча база178 
8.5. Адміністративні процедури179 
9. Місто Бангалор (штат Карнатака) - технологічна столиця Індії 179 
9.1. Загальні дані179 
9.2. Розвиток ІТ- індустрії у штаті Карнатака 180 
9.3. Місто Бангалор - космічна столиця Індії182 
9.4. Бангалор - важливий центр біотехнологій183 
ІV. Питания українсько-індійського співробітництва 184 
1. Політичні відносини 184 
2. Торгівельно-економічні відносини 186 
3. Гуманітарна співпраця187 
4. Науково-технологічна співпраця188 
4.1. Загальна характеристика188 
4.2. Секторальне співробітництво194 
4.3. Перспективні напрямки199 
4.4. Проблемні питання 200 
4.5. Що треба зробити для поліпшення українсько-індійського науково-технічного співробітництва 200 
Список літератури204