Теорія і практика перекладу
Бєкрєшева Л.О.

Теорія і практика перекладу

Курс лекцій. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. - 84 c.

Навчальний посібник має на меті ознайомити студентів немовного гуманітарного напрямку з основними поняттями перекладознавства. Лекції висвітлюють актуальні теоретичні питання науки про переклад, акцентують увагу на труднощах перекладу та на способах їх подолання, знайомлять читачів з історією розвитку перекладознавства.

У практичних уроках контактують українська, російська та англійська мови. Тексти відібрані за жанровою приналежністю, дана специфіка літературних стилів і жанрів та практичні рекомендації для перекладачів текстів даного жанру. Вправи мають на меті розвиток навички перекладу з англійської мови на рідну і навпаки та сприяють розвитку мовленнєвої компетенції.

Навчальний посібник рекомендований для аудиторної роботи студентів у рамках навчального курсу «Теорія і практика перекладу» але може бути застосований для самостійного опрацювання.

Розділ 1. Теорія перекладу 
Лекція 1. Короткі відомості з історії перекладу від давнини до періоду пізнього середньовіччя 
Лекція 2. Переклад в епоху Відродження та Просвітництва 
Лекція 3. Розвиток перекладу в Україні 
Лекція 4. Лінгвосеміотичні засади перекладознавства 
Лекція 5. Переклад як процес 
Лекція 6. Лексичні трансформації при перекладі