Адвокат: навички професії
Зейкан Я.П.

Адвокат: навички професії

Навчальний посібник. - К.: КНТ, 2008. - 788 c.

Пропонована книга - одна з небагатьох, присвячених практич­ним навичкам адвоката. У цій книзі читач знайде і матеріал про організацію і проведення консультацій, про аналіз справ, про осо­бливості розробки правової позиції і представництва в судах різних юрисдикцій, роботу з доказами, виступ у суді в судових дебатах. Як складова частина адвокатської майстерності розглядається адво­катська техніка і навички роботи з процесуальними документами. Для ілюстрації професійної діяльності адвоката використано понад 130 прикладів з реальних судових справ, а також наведено зразки процесуальних документів адвокатів і суддів.

Окремий розділ присвячено випадкам незаконної діяльності адвокатів і правопорушень, що ними допускаються.

Для адвокатів, суддів, прокурорів, юрисконсультів, практичних працівників правоохоронних органів, а також науковців, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами захисту в кримінальних, цивіль­них, господарських справах.

Розділ I. Консультаційна робота адвоката
Глава 1. Прийом громадян у консультації
1. Проведення співбесіди
2. Стадії співбесіди
3. Перша стадія - зустріч і встановлення «правил гри»
4. Вільний виклад суті звернення17 
5. З’ясування правової позиції та хронології подій18 
6. Резюмування24 
7. Завершення співбесіди26 
8. Консультування27 
Глава 2. Консультування при виклику особи до правоохоронних органів31 
1. Особу викликає податкова служба33 
2. Як поводитися на допиті37 
3. Що робити, якщо особу визнали підозрюваним або обвинувачуваним41 
4. Про тактику допиту і поведінку особи43 
5. Про вибір адвоката44 
Глава 3. Скарга на порушення кримінальної справи46 
Розділ II. Адвокатська техніка84 
1. Засоби юридичної техніки88 
2. Етапи підготовки документа98 
Розділ III Представництво в суді (порівняльний аналіз) 100 
Глава 4. Загальні зауваження100 
1. Особливості представництва в адміністративній справі116 
2. Зразки документів адвоката137 
Розділ IV. Діяльність адвоката в кримінальній справі146 
Глава 5. Навички роботи в кримінальній справі. Правові можливості захисника під час досудового слідства146 
1. Вступ адвоката в процес146 
2. Правові можливості захисника під час досудового слідства183 
3. Дещо про стратегію і тактику адвоката на досудовому слідстві196 
4. Участь захисника в допиті200 
5. Участь адвоката при проведенні очної ставки213 
6. Пред’явлення для впізнання214 
7. Відтворення обстановки і обставин події216 
8. Знайомство з матеріалами справи при вступі в процес219 
9. Адвокат при пред’явленні обвинувачення220 
10. Подання клопотань222 
11. Про можливості самостійного «розслідування»224 
12. Надання доказів239 
13. Ознайомлення з матеріалами справи у зв’язку із закінченням досудового слідства243 
14. Оскарження дій слідчого, прокурора органу дізнання245 
15. Про забезпечення можливого майбутнього позову249 
16. Дії захисника при оголошенні про закінчення слідства253 
Глава 6. Загальні питання захисту на досудовому слідстві і в суді257 
1. Позиція у справі257 
2. Докази у справі. Допустимість і достовірність доказів292 
3. Експертиза в арсеналі захисту311 
4. Питання кваліфікації злочинів326 
Глава 7. Участь захисника в суді342 
1. Вивчення матеріалів справи в суді342 
2. Плани захисту і систематизація матеріалів358 
3. Участь захисника в суді першої інстанції363 
4. Захисник під час судового слідства369 
5. Клопотання про направлення справи на додаткове розслідування397 
6. Про підготовку свідків до участі в судовому засіданні482 
Глава 8. Виступ у дебатах486 
Розділ V. Навички роботи з цивільною справою556 
Глава 9. Передумови права на пред’явлення позову. Аналіз правової ситуації556 
1. Увага до деталей563 
2. Про способи захисту564 
3. Про основні засади (принципи) Цивільного Кодексу571 
4. Про мету позову578 
Глава 10. Одержання доказів у цивільному процесі в сучасних умовах579 
Глава 11. Про способи одержання інформації590 
Глава 12. Попередня оцінка та тлумачення змісту доказів і положень закону595 
Глава 13. Доказування. Звільнення від доказування598 
Глава 14. Предмет доказування. Належність та допустимість доказів610 
Глава 15. Підстави позову617 
Глава 16. Складання позовної заяви620 
Глава 17. Підготовка заперечень проти позову638 
Глава 18. Дії сторони при пред’явленні зустрічного позову647 
Глава 19. Забезпечення позову651 
Глава 20. Подача процесуальних документів до суду664 
Глава 21. Участь у розгляді заяв і клопотань668 
Глава 22. Участь у дослідженні доказів675 
Глава 23. Дебати в цивільному процесі683 
Глава 24. Судове рішення698 
Глава 25. Зауваження щодо технічного запису судового засідання та протоколу701 
Глава 26. Дії сторін після оголошення рішення суду707 
Глава 27. Особливості участі в апеляційній та касаційній інстанції708 
Розділ VI. Адвокат у господарському процесі710 
1. Прийняття доручення710 
2. Досудова підготовка справ711 
3. Підготовка позовної заяви712 
4. Дослідження передумов права на пред’явлення претензії й позову714 
5. Етап вибору відповідача715 
6. Розробка правової позиції у справі, виявлення лінії спору715 
7. Складання тексту позовної заяви716 
8. Участь у справі кількох відповідачів720 
9. Про окремі обов’язкові елементи позовної заяви721 
10. Засідання суду725 
11. Про докази у справі732 
12. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку739 
13. Перегляд судових рішень у касаційному порядку744 
14. Перегляд судових рішень Вищого господарського суду Верховним Судом України.748 
15. Особливості адвокатської техніки в господарському суді749 
Розділ VII. Дещо про незаконну діяльність адвокатів 768