Адміністративно-деліктні аспекти захисту права власності
Личенко І.О.

Адміністративно-деліктні аспекти захисту права власності

Монографія. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. - 216 c.

Монографія присвячена комплексному дослідженню адміністративно- правового захисту права власності, виявленню прогалин правового регулюван­ня та практики правозастосування та обґрунтуванню інституційно-правових змін у сфері адміністративно-правового захисту права власності. У роботі викладено теоретичні положення і практичні рекомендації щодо здійснення адміністративно-правового захисту права власності. Досліджено особливос­ті механізму адміністративно-правового регулювання відносин у сфері захис­ту права власності, юридичну природу та склад адміністративних правопо­рушень, що посягають на право власності, організаційно-функціональні засади діяльності органів влади, які забезпечують захист права власності.

Подано емпіричні матеріали.

Монографія рекомендована для викладачів, науковців, аспірантів, здо- бувачів, практичних працівників, співробітників правоохоронних органів, пра- возахисних організацій, студентів вищих навчальних закладів.

Передмова
Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
1.1. Філософсько-історичні та правові аспекти діяльності української держави у сфері охорони права власності
1.2. Поняття і основні ознаки адміністративно-правового захисту права власності 24 
1.3. Механізм адміністративно-правового регулювання відносин у сфері захисту права власності45 
Розділ 2. ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ66 
2.1. Концептуальні положення адміністративної відповідальності за правопорушення, які посягають на право власності66 
2.2.Кваліфікація адміністративних правопорушень, які посягають на право власності 72 
2.3. Підвідомчість розгляду справ про адміністративні правопорушення, вчинені у сфері власності106 
2.4. Адміністративні стягнення за вчинення адміністративних правопорушень, які посягають на право власності115 
2.5. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень за проступки, вчинені у сфері власності135 
Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ150 
3.1. Форми і методи взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування щодо захисту права власності150 
3.2. Адміністративно-правовий та організаційний аспекти діяльності правоохоронних органів щодо захисту права власності159 
3.3. Взаємодія органів державної влади з органами місцевого самоврядування у профілактиці посягань на право власності169 
Висновки182 
Список використаної літератури189