Криміналістика
Р.І.Благута, Р.Сибірна, В.М.Бараняк та ін.; за заг.ред.Є.В.Пряхіна

Криміналістика

Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2012. - 496 c.

Видання підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Криміналістика» у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Відображає сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняної криміналістики.

Для курсантів, студентів, аспірантів та викладачів юридичних вишів і факультетів усіх форм навчання. Може бути використано працівниками правоохоронних органів.

Вступ
Розділ І. Загальні положення криміналістики
Тема 1. Предмет, система та завдання криміналістики
Тема 2. Механізм вчинення злочину та виникнення криміналістичної (доказової) інформації18 
Тема 3. Методи та методологія криміналістики23 
Тема 4. Криміналістична ідентифікація та діагностика32 
Розділ 2. Криміналістична техніка50 
Тема 5. Загальні положення криміналістичної техніки50 
Тема 6. Криміналістична фотографія та відеозапис61 
Тема 7. Криміналістичне дослідження зовнішності людини (габітоскопія)77 
Тема 8. Криміналістична трасологія (слідознавство)87 
Тема 9. Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів та слідів їх застосування (судова балістика)101 
Тема 10. Судове почеркознавство та авторознавство115 
Тема 11. Техніко-криміналістичне дослідження документів124 
Тема 12. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття і розслідування злочинів (криміналістичні обліки) 135 
Розділ 3. Криміналістична тактика145 
Тема 13. Загальні положення криміналістичної тактики. Характеристика слідчої дії145 
Тема 14. Тактика проведення слідчого огляду156 
Тема 15. Тактика допиту та очної ставки168 
Тема 16. Тактика пред’явлення для впізнання183 
Тема 17. Тактика обшуку та виїмки189 
Тема 18. Тактика відтворення обстановки та обставин події199 
Тема 19. Тактика використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів207 
Тема 20. Розшукова робота слідчого219 
Розділ 4. Криміналістична методика230 
Тема 21. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів230 
Тема 22. Розслідування вбивств і вбивств на замовлення246 
Тема 23. Розслідування заподіяння тілесних ушкоджень259 
Тема 24. Розслідування згвалтувань та інших посягань на статеву недоторканність особи270 
Тема 25. Розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми282 
Тема 26. Розслідування крадіжок і заволодінь чужим майном способом розтрати або зловживання службовим становищем294 
Тема 27. Розслідування грабежів, розбоїв і вимагань315 
Тема 28. Розслідування шахрайств і шахрайств із фінансовими ресурсами324 
Тема 29. Розслідування виготовлення чи збуту підроблених грошей або цінних паперів335 
Тема 30. Розслідування ухилень від сплати податків349 
Тема 31. Розслідування злочинних порушень правил торгівлі357 
Тема 32. Розслідування злочинів проти довкілля372 
Тема 33. Розслідування хуліганства 381 
Тема 34. Розслідування порушень установлених законодавством вимог пожежної безпеки391 
Тема 35. Розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху398 
Тема 36. Розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів410 
Тема 37. Розслідування злочинів у сфері використання ЕОМ, систем і комп’ютерних мереж422 
Тема 38. Розслідування хабарництва429 
Тема 39. Особливості розслідування злочинів, учинених неповнолітніми443 
Тема 40. Особливості розслідування злочинів, учинених неосудними чи особами з дефектами психіки453 
Тема 41. Особливості розкриття і розслідування злочинів по «гарячих слідах»465 
Тема 42. Особливості розслідування злочинів, учинених організованими кримінальними угрупованнями472 
Тема 43. Особливості розслідування нерозкритих злочинів минулих років479