Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження
І.О. Ревак

Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження

Монографія. - Львів: ЛьвДУВС, 2011. - 220 c.

У монографії досліджуються теоретичні основи й мето­дологічні підходи до вивчення корупції в Україні та світі, аналізуються тенденції поширення та економічні наслідки цього негативного соціально-економічного явища, узагаль­нюється досвід боротьби з ним у різних державах.

Для викладачів вищих навчальних закладів, курсантів, студентів, аспірантів, практичних працівників, а також спеціалістів, які цікавляться проблемами подолання корупції в Україні.

Вступ
Розділ І. Теоретичні засади дослідження корупції як соціально-економічного явища
1.1. Наукові положення про корупцію як суспільно-економічне явище
1.2. Корупція в історичному контексті28 
1.3. Економічне підґрунтя корупції36 
Розділ ІІ. Методологія дослідження корупції в Україні та за кордоном53 
2.1. Теоретико-методологічний інструментарій дослідження корупції53 
2.2. Методичні підходи до оцінювання рівня корупції67 
2.3. Моделі корупційної поведінки94 
Розділ ІІІ. Аналіз та економічна оцінка корупції в Україні 105 
3.1. Причини поширення корупції в Україні105 
3.2. Аналіз та оцінка чинників здійснення корупційних правопорушень109 
3.3. Аналіз корупційних дій в Україні та світі125 
Розділ IV. Економічні наслідки корупції: оцінка та напрями боротьби (механізм протидії)134 
4.1. Принципи запобігання і протидії корупції134 
4.2. Економічні наслідки корупції141 
4.3. Боротьба з корупцією як необхідна умова забезпечення економічної безпеки України149 
4.4. Механізм протидії корупції157 
4.5. Закордонний досвід боротьби з корупцією161 
4.6. Особливості боротьби з корупцією в інших країнах світу201 
Висновки216