Реформування державної політики в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження та впровадження
В.А. Ребкало, за заг. ред. В.В.Тертички, В.А.Шахова

Реформування державної політики в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження та впровадження

Навчальний посібник. - К.; Львів: НАДУ , 2012. - 352 c.

У виданні розглянуто процес реформування державної політики Украї­ни, зокрема охарактеризовано теоретико-методологічні засади цього проце­су, проаналізовано його нормативно-правову базу, висвітлено його сутність і особливості. Виконано за результатами науково-дослідної роботи “Рефор­мування державної політики в Україні: теоретико-методологічні засади до­слідження та впровадження” (ДР № 0112U002452) в межах комплексного наукового проекту “Державне управління та місцеве самоврядування”.

Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, слухачів та студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться політичною і управлінською проблематикою.

Вступ
Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
1.1. Необхідність та актуальність реформування державної політики
1.2. Стан наукових досліджень щодо напрямів і механізмів реформування державної політики14 
1.3. Національний досвід реформування державної політики й управління реформами19 
Розділ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ39 
2.1. Аналіз вітчизняного законодавства щодо регулювання та реформування державної політики39 
2.2. Переваги та недоліки нормативно-правових механізмів інституалізації і процесу реформування державної політики59 
2.3. Шляхи вдосконалення нормативно-правового та інституціонального забезпечення реформування державної політики71 
Розділ 3. РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ81 
3.1. Глобальні трансформації та місце України в сучасній світовій системі координат81 
3.2. Інституціональний та психосоціальний аспекти реформування державної політики94 
3.3. Можливості використання різних моделей та варіантів для практики реформування в глобалізаційний період106 
3.4. Політико-управлінська еліта України та реформування суспільства в глобалізаційний період113 
Розділ 4. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ123 
4.1. Проблеми сучасного стану та основні завдання реформування державної політики України123 
4.2. Ціннісні орієнтири в реформуванні державної політики130 
4.3. Формування демократичної системи професійних цінностей державних службовців як ресурсне забезпечення та успішне проведення реформування державної політики140 
4.4. Вплив громадянських ініціатив на реформування державної політики в Україні152 
4.5. Реалізація виконавчими органами місцевого самоврядування державної політики161 
Розділ 5. ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ182 
5.1. Характеристика сучасної системи політико-адміністративного управління в Україні182 
5.2. Переваги і недоліки існуючих механізмів прийняття державно-управлінських рішень191 
5.3. Модернізація політико-адміністративного управління в умовах реформування державної політики202 
Розділ 6. МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ РЕФОРМ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ211 
6.1. Формування державно-приватного партнерства у сфері реформування державної політики211 
6.2. Технології залучення громадськості до реформування державної політики220 
6.3. Роль політичних партій у виробленні державної політики234 
6.4. Залучення наукової спільноти до процесів реформування державної політики242 
6.5. Учасники процесу вироблення політики. Аналіз стейкхолдерів250 
Розділ 7. ОЦІНЮВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА АУДИТ У ПРОЦЕСІ ВИРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ268 
7.1. Процес оцінювання, моніторингу та аудиту у виробленні державної політики268 
7.2. Визначення ефективності та результативності у виробленні державної політики283 
7.3. Залучення інститутів громадянського суспільства до оцінювання, моніторингу та аудиту вироблення державної політики294 
Розділ 8. АВТОРИТЕТ КЕРІВНИКА В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ТА ЙОГО КОНСТРУЮВАННЯ У ПОСТМОДЕРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ299 
8.1. Авторитет керівника в державному управлінні як суспільний феномен299 
8.2. Постмодерне суспільство та конструювання авторитету керівника в державному управлінні309 
Висновки і рекомендації320