Цивільне право України. т.2
Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького

Цивільне право України. т.2

Навчальний посібник. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 552 c.

В другому томі висвітлюються загальні положення про зобов´язання, про договір, окремі види зобов´язань: договірні та недоговірні.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

ПЕРЕДМОВА
Розділ VII. Зобов’язальне право. Загальні положення
Глава 30. ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
§ 1. Поняття зобов´язального права
§ 2. Поняття та види зобов´язань
§ 3. Підстави виникнення зобов´язань11 
§ 4. Суб´єкти зобов´язань14 
Глава 31. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ´ЯЗАННЯ20 
§ 1. Поняття і загальні умови (засади) виконання зобов´язання20 
§ 2. Суб´єкти та предмет виконання зобов´язання24 
§ 3. Строк (термін), місце та спосіб виконання зобов´язання29 
§ 4. Підтвердження виконання зобов´язання31 
Глава 32. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ´ЯЗАННЯ31 
§ 1. Поняття та способи забезпечення зобов´язань31 
§ 2. Неустойка33 
§ 3. Порука35 
§ 4. Гарантія37 
§ 5. Завдаток39 
§ 6. Застава41 
§ 7. Притримання58 
Глава 33. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ´ЯЗАННЯ63 
§ 1. Поняття та види підстав припинення зобов´язання63 
§ 2. Характеристика підстав припинення зобов´язань, що за юридичною природою є правочинами64 
§ 3. Характеристика інших підстав припинення зобов´язань66 
Глава 34. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ´ЯЗАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ´ЯЗАННЯ69 
§ 1. Загальні положення про порушення зобов´язання69 
§ 2. Загальні положення про правові наслідки порушення зобов´язання71 
§ 3. Характеристика окремих правових наслідків порушення зобов´язання72 
§ 4. Відповідальність за порушення зобов´язання як правовий наслідок порушення зобов´язання74 
§ 5. Відповідальність за порушення грошового зобов´язання77 
Розділ VIII. Загальні положення про договір83 
Глава 35. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР83 
§ 1. Поняття, функції і значення цивільно-правового договору83 
§ 2. Свобода договору86 
§ 3. Загальна та спеціальна класифікація цивільно-правових договорів87 
§ 4. Зміст цивільно-правового договору та його тлумачення91 
§ 5. Укладення цивільно-правового договору96 
§ 6. Зміна та розірвання цивільно-правового договору103 
Розділ IX. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з передачею майна у власність109 
Глава 36. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ109 
§ 1. Загальні положення про купівлю-продаж109 
§ 2. Роздрібна купівля-продаж122 
§ 3. Поставка131 
§ 4. Договір контрактації сільськогосподарської продукції136 
§ 5. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу139 
§ 6. Договір міни155 
Глава 37. ДОГОВІР ДАРУВАННЯ162 
Глава 38. ДОГОВІР РЕНТИ168 
§ 1. Поняття та ознаки договору ренти168 
§ 2. Види договорів ренти170 
§ 3. Елементи договору ренти171 
§ 4. Припинення договору ренти і розрахунки між сторонами173 
Глава 39. ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)176 
§ 1. Поняття та ознаки договору довічного утримання (догляду)176 
§ 2. Елементи договору177 
§ 3. Права та обов´язки сторін180 
§ 4. Припинення договору181 
Розділ X. Зобов´язання, що виникають у зв´язку з передачею майна у користування183 
Глава 40. ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ)183 
§ 1. Загальні положення про договір найму (оренди)183 
§ 2. Договір прокату190 
§ 3. Найм (оренда) земельної ділянки193 
§ 4. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди199 
§ 5. Найм (оренда) транспортного засобу204 
§ 6. Договір лізингу209 
Глава 41. ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЖИТЛА219 
§ 1. Поняття договору найму (оренди) житла220 
§ 2. Права та обов´язки сторін за договором найму житла223 
§ 3. Розірвання договору найму житла226 
Глава 42. ДОГОВІР ПОЗИЧКИ227 
Розділ XI. Зобов´язання, що виникають у зв´язку з виконанням робіт232 
Глава 43. ДОГОВІР ПІДРЯДУ232 
§ 1. Загальні положення про підряд232 
§ 2. Побутовий підряд240 
§ 3. Будівельний підряд243 
§ 4. Підряд на проектні та пошукові роботи249 
Глава 44. ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ АБО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ257 
§ 1. Поняття та загальна характеристика договору257 
§ 2. Права та обов´язки сторін260 
§ 3. Ризики та відповідальність сторін за договором263 
Розділ XII. Зобов’язання, що пов’язані з наданням послуг267 
Глава 45. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ267 
§ 1. Поняття послуги та договорів про надання послуг267 
§ 2. Поняття та умови договору про надання послуг271 
§ 3. Зміст договору про надання послуг та його виконання273 
Глава 46. ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ275 
§ 1. Загальні положення про перевезення275 
§ 2. Правова характеристика договорів перевезення277 
§ 3. Відповідальність сторін за договором перевезення283 
Глава 47. ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ284 
§ 1. Поняття та загальна характеристика договору транспортного експедирування284 
§ 2. Елементи договору транспортного експедирування287 
§ 3. Права та обов´язки сторін за договором транспортного експедирування290 
§ 4. Припинення договору транспортного експедирування. Цивільно-правова відповідальність сторін 291 
Глава 48. ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ292 
§ 1. Загальні положення про зберігання292 
§ 2. Зберігання на товарному складі294 
§ 3. Спеціальні види зберігання296 
Глава 49. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ301 
§ 1. Поняття та умови договору доручення301 
§ 2. Зміст договору доручення та умови його виконання308 
Глава 50. ДОГОВІР КОМІСІЇ313 
§ 1. Поняття та умови договору комісії313 
§ 2. Зміст договору комісії та умови його виконання316 
Глава 51. ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ325 
§ 1. Загальна характеристика договору (предмет, форма, сторони)325 
§ 2. Права та обов’язки сторін331 
§ 3. Припинення договору333 
Розділ XIII. Зобов´язання, що пов’язані з наданням фінансових послуг337 
Глава 52. СТРАХОВІ ЗОБОВ´ЯЗАННЯ337 
§ 1. Загальні положення про страхування337 
§ 2. Страхові зобов´язання: поняття, характеристика341 
§ 3. Учасники страхових зобов´язань344 
§ 4. Укладання договору страхування та його істотні умови348 
§ 5. Зміст страхового зобов´язання. Відповідальність сторін 352 
§ 6. Припинення договору страхування. Його недійсність 356 
Глава 53. ДОГОВІР ПОЗИКИ361 
Глава 54. КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР366 
§ 1. Поняття та загальна характеристика кредитного договору366 
§ 2. Елементи та умови кредитного договору369 
§ 3. Права та обов´язки сторін за кредитним договором370 
Глава 55. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)372 
Глава 56. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКА380 
Глава 57. ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ389 
§ 1. Поняття та загальна характеристика договору факторингу389 
§ 2. Елементи та умови договору факторингу396 
§ 3. Права та обов´язки сторін за договором факторингу398 
Глава 58. ПОРЯДОК ТА ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ399 
§ 1. Загальні положення про безготівкові розрахунки399 
§ 2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень402 
§ 3. Розрахунки за акредитивом404 
§ 4. Розрахунки за інкасовими дорученнями408 
§ 5. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків411 
Розділ XIV. Зобов´язання щодо розпоряджання правами інтелектуальної власності413 
Глава 59. РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ413 
§ 1. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності413 
§ 2. Ліцензія на використання об´єкта права інтелектуальної власності417 
§ 3. Ліцензійний договір420 
§ 4. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності424 
§ 5. Договір про створення за замовленням і використання об´єкта права інтелектуальної власності426 
§ 6. Інші договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності427 
Глава 60. ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ428 
§ 1. Загальна характеристика договору комерційної концесії428 
§ 2. Права та обов´язки сторін за договором комерційної концесії432 
§ 3. Відповідальність за договором комерційної концесії437 
§ 4. Зміна та припинення договору комерційної концесії. Зміна договору комерційної концесії438 
Розділ XV. Зобов´язання, що виникають із спільної діяльності442 
Глава 61. ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ442 
Глава 62. ДОГОВІР ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА447 
1. Поняття та юридична природа договору простого товариства447 
Глава 63. ЗАСНОВНИЦЬКИЙ ДОГОВІР451 
Розділ XVI. Недоговірні зобов´язання453 
Глава 64. ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ453 
§ 1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу453 
§ 2. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу455 
Глава 65. ВЧИНЕННЯ ДІЙ В МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ ЇЇ ДОРУЧЕННЯ461 
§ 1. Поняття зобов´язання461 
§ 2. Елементи зобов´язання463 
Глава 66. РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, МАЙНА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ468 
§ 1. Зобов´язання, що виникають внаслідок рятування здоров´я та життя фізичної особи468 
§ 2. Зобов´язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи470 
Глава 67. СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ´Ю, МАЙНУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО МАЙНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ473 
Глава 68. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ478 
§ 1. Поняття і значення зобов´язань з відшкодування шкоди478 
§ 2. Підстави та умови виникнення зобов´язання з відшкодування шкоди487 
§ 3. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист501 
§ 4. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою 504 
§ 5. Відшкодування шкоди, завданої актами законодавчої та виконавчої влади507 
§ 6. Відшкодування шкоди, завданої актами правоохоронних органів та органів судової влади511 
§ 7. Відшкодування шкоди, завданої фізичними особами з частковою або неповною цивільною дієздатністю, недієздатними, з вадами психічного чи фізичного стану та особами з обмеженою цивільною дієздатністю513 
§ 8. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки519 
§ 9. Відшкодування ядерної шкоди526 
§ 10. Відшкодування шкоди, завданої фізичній особі каліцтвом, іншим ушкодженням здоров´я або смертю534 
§ 11. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт539 
§ 12. Відшкодування моральної шкоди542 
Глава 69. ЗОБОВ´ЯЗАННЯ У ЗВ´ЯЗКУ З НАБУТТЯМ, ЗБЕРЕЖЕННЯМ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ544