Основи природознавства: Природа України
Яришева Н. Ф.

Основи природознавства: Природа України

Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 2010. - 335 c.

Подаються відомості про природні умови, рослинний і тваринний світ України відповідно до специфіки використання зазначеного матеріалу у навчально-виховній роботі з дітьми дошкільного віку.

Для студентів вищих педагогічних навчальнкх закладів, що вивчають дисципліну «Основи природознавства та методика ознайомлення дітей з природою».

Вступ
Природні умови України10 
Рельєф10 
Височини11 
Низовини14 
Гірські райони15 
Клімат України17 
Основні метеорологічні елементи19 
Несприятливі метеорологічні явища23 
Прогнозування погоди і використання її місцевих ознак в роботі з дошкільниками 26 
Грунти України27 
Води України31 
Моря31 
Річки34 
Озера і лимани38 
Водосховища і ставки39 
Природні зони України40 
Рослинний світ України41 
Природні рослинні угруповання — фітоценози 44 
Рослини лісів45 
Рослини лук72 
Рослини водойм81 
Характеристика рослинності різних природних зон України88 
Рослинність Полісся 88 
Рослинність Лісостепу96 
Рослинність Степу100 
Рослинність Карпат105 
Рослинність Кримських гір107 
Культурні рослини 110 
Хлібні злаки110 
Бобові рослини 113 
Овочеві рослини114 
Олійні і прядильні рослини115 
Плодові і ягідні рослини 116 
Рослинність парків і скверів118 
Рослини пустирів та придорожні рослини135 
Бур´яни142 
Тваринний світ України148 
Підцарство Найпростіші149 
Тип Кишковопорожнинні153 
Тип Кільчасті черви (Кільчаки)157 
Тип Молюски157 
Тип Членистоногі166 
Клас Ракоподібні167 
Клас Павукоподібні171 
Клас Комахи176 
Комахи з неповним перетворенням177 
Комахи з повним перетворенням188 
Tип Хордові218 
Надклас Риби218 
Клас Земноводні227 
Клас Плазуни233 
Клас Птахи242 
Клас Ссавці, або Звірі275 
Сезонні зміни в природі303 
Осінь304 
Зима310 
Весна315 
Літо320 
ЗАГАДКИ ПРО ПРИРОДУ324