Захист прав споживачів
Дудла І.О.

Захист прав споживачів

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 448 c.

Розглянуті загальні положення правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, а також особливості продожу окремих груп продовольчих і непродовольчих товарів. Детально описано основні законодавчі та нормативні акти, що регулюють захист прав споживачів в Україні. На конкретних прикладах автор роз’яснює як споживачеві захистити свої права. Наведено питання для самоконтролю, тести, проблемні ситуації та їх вирішення.

Для студентів спеціальностей «Товарозновство та комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», а також для кожного споживача продовольчих і непродовольчих товарів.

Передмова
ТЕМА 1. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ КОНЦЕПЦІЇ КОНСЮМЕРИЗМУ І ЙОГО РОЛЬ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН15 
1.1 Основний зміст концепції захисту прав споживачів15 
1.1.1 Консюмеризм - найважливіший напрямок соціальної діяльності в системі ринкових відносин15 
1.1.2. Передумови виникнення консюмеризму в Україні16 
1.1.3. Розвиток руху захисту прав споживачів в Україні18 
1.2 Діяльність державних консюмерських організацій21 
1.2.1. Структура, напрями діяльності та завдання Держспоживзахисту України21 
1.2.2. Правове регулювання захисту прав споживачів22 
1.2.3. Структура та напрями діяльності управлінь у справах захисту прав споживачів29 
1.2.4. Організація та порядок роботи управління у справах захисту прав споживачів29 
1.2.5. Документи щодо організації та порядку захисту прав споживачів35 
ТЕМА 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ37 
2.1. Основні етапи розвитку ринків. Історично-традиційні права виробників, продавців і споживачів37 
2.2. Права споживачів, що визнані Міжнародною організацією прав споживачів38 
2.3. Права та обов´язки споживачів згідно з Законом України „Про захист прав споживачів”41 
2.4. Законодавчі та нормативні акти, що регулюють питання захисту прав споживачів в Україні42 
ТЕМА 3. ЗАГАЛЬНОГРОМАДСЬКА ДЕРЖАВНА КОНСЮМЕРСЬКА ПОЛІТИКА ЦИВІЛІЗОВАНИХ КРАЇН ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 47 
3.1. Закон про несумлінну конкуренцію на захист прав споживачів у країнах Центральної і Східної Європи37 
3.2. Захист прав споживачів у країнах СНД53 
3.2.1. Передумови формування перших консюмерських структур в державах СНД53 
3.2.2. Проблеми захисту споживачів у країнах СНД59 
3.2.3. Федерація товариств споживачів країн СНД60 
3.2.4. Міжнародна конфедерація товариств споживачів. Стратегія та напрямки діяльності 61 
3.3. Законодавча база і органи, які здійснюють державний захист прав споживачів66 
3.4 Роль і значення товарознавства у вирішенні соціально - економічних завдань щодо захисту прав споживачів74 
3.5. Державне регулювання належної якості та безпечності непродовольчих товарів77 
3.6. Повноваження органів з захисту прав споживачів та порядок проведення перевірок80 
ТЕМА 4. ПРАВА СПОЖИВАЧА В РАЗІ ПРИДБАННЯ НИМ ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ТА МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ТОВАРАМИ (РОБОТАМИ, ПОСЛУГАМИ) НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ84 
4.1. Права споживачів у разі придбання ними товарів неналежної якості84 
4.1.1 Основний зміст статті 8 Закону України „Про захист прав споживачів”84 
4.1.2. Обов´язки покупця при купівлі товарів87 
4.1.3. Заміна та повернення товару на вимогу споживача90 
4.2. Права споживачів за сучасних форм торгівлі99 
4.2.1. Придбання товарів через інтернет: як споживачеві захистити свої права99 
4.2.2. Права покупця при споживчому кредитуванні104 
4.2.3. Як повернути товар, за який розрахувалися платіжною карткою 109 
4.2.4. Товар куплено зі складу - чи є у споживача право його повернути111 
4.3. Права споживача на безпеку продукції (наслідки робіт) 113 
4.3.1. Основний зміст статті 14 Закону України „Про захист прав споживачів”113 
4.3.2.Основний зміст статті 16 Закону України „Про захист прав споживачів”. „Майнова відповідальність за шкоду, завдану дефектною продукцією або продукцією неналежної якості” 115 
4.4. Права споживача у разі порушення виконавцем умов договору про виконання робіт і надання послуг120 
4.4.1. Основний зміст статті 10 Закону України "Про захист прав споживачів"120 
4.4.2. Права споживача у разі укладення договору поза торговельними або офісними приміщеннями (ст. 12 Закону України „ Про захист прав споживачів”)122 
4.4.3. Право споживача у разі укладення договору на відстані (Стаття 13 Закону України “Про захист прав споживачів”)125 
ТЕМА 5. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ НА ОБМІН ТОВАРІВ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ, НЕДІЙСНІСТЬ УМОВ ДОГОВОРІВ, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ ПРАВА СПОЖИВАЧІВ133 
5.1. Права споживачів на належну якість товарів (робіт послуг) 133 
5.1.1. Основний зміст статті 6 Закону України „Про захист прав споживачів”133 
5.1.2. Основний зміст статті 7 Закону України „Про захист прав споживачів”134 
5.1.3. Права споживачів на обмін товарів належної якості135 
5.1.4. Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)136 
5.1.5. Як бути, якщо продавець чи виробник не виконує гарантійних зобов´язань138 
ТЕМА 6. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ: НА ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТОВАРИ (РОБОТИ, ПОСЛУГИ) У СФЕРІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ144 
6.1. Права споживачів на інформацію про продукцію144 
6.1.1. Основний зміст статті 15 Закону України „Про захист прав споживачів”144 
6.2. Права споживачів у сфері торговельного та інших видів обслуговування152 
6.2.1. Основний зміст статті 17 Закону України „Про захист прав споживачів”152 
6.2.2. Інструкція “Про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання на підприємствах роздрібної то-ргівлі та громадського харчування”153 
ТЕМА 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 163 
7.1. Відповідальність за порушення законодавства “Про права споживачів”163 
7.1.1. Основний зміст статті 23 Закону України „Про захист прав споживачів”163 
7.1.2. Повноваження органів з захисту прав споживачів та порядок проведення перевірок165 
7.2. Види відповідальності за порушення законодавства України "Про захист прав споживачів"169 
ТЕМА 8. ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ179 
8.1. Особливості продажу круп, макаронних виробів, борошна, крохмалю, цукру та кухонної солі182 
8.2. Особливості продажу м´яса і м´ясопродуктів184 
8.3. Особливості продажу молока, молокопродуктів, майонезу, морозива, харчових жирів, сирів, яєць курячих харчових187 
8.4. Правила роздрібної торгівлі хлібобулочними виробами192 
ТЕМА 9. ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ201 
9.1. Правила продажу непродовольчих товарів201 
9.1.1. Особливості продажу товарів побутової хімії, мінеральних добрив та засобів захисту рослин201 
9.1.2. Особливості продажу лісоматеріалів і будівельних матеріалів203 
9.1.3. Особливості продажу меблів207 
9.1.4. Особливості продажу тютюну і тютюнових виробів208 
9.2. Правила продажу деяких груп непродовольчих товарів226 
9.2.1. Правила продажу товарів для фізичної культури, спорту, туризму226 
9.2.2. Правила продажу одягу для фізичної культури, спорту, туризму229 
9.2.3. Правила продажу взуття для фізичної культури, спорту, туризму230 
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ254 
Додатки 263