Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика
Швецова-Водка Г.М.

Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика

Навчальний посібник. - Рівне: Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, 2000. - 205 c.

Охарактеризовано сучасний стан основних видів бібліографії: їх призначення, завдання, організаційну структуру, теоретичні та методичні проблеми, систему бібліографічних посібників. Навчальний посібник призначається для вивчення курсу “Загальне бібліографознавство”.

Передмова
РОЗДІЛ 1. ПОТОЧНА ДЕРЖАВНА БІБЛІОГРАФІЯ
§ 1.1. Завдання та організація поточної державної бібліографії
§ 1.2. Основні напрями діяльності Книжкової палати України
§ 1.3. Система поточних державних бібліографічних посібників України15 
§ 1.3.1. Облік текстових неперіодичних видань (книг та брошур)17 
§ 1.3.2. Облік серіальних видань (періодичних та продовжуваних) 19 
§ 1.3.3. Облік нетекстових видань і творів друку21 
§ 1.3.4. Облік текстових творів, надрукованих у періодичних виданнях (статей, рецензій) 23 
§ 1.3.5. Облік країнознавчих матеріалів, надрукованих за межами держави (екстериоріки) 25 
§ 1.3.6. Облік особливих видів документів25 
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА РЕТРОСПЕКТИВНА БІБЛІОГРАФІЯ33 
§ 2.1. Суспільне призначення та завдання загальної ретроспективної бібліографії 33 
§ 2.2. Організація ЗРБ. Планування роботи щодо створення українського бібліографічного репертуару 36 
§ 2.3. Система посібників загальної ретроспективної бібліографії40 
§ 2.3.1. Універсальні ретроспективні покажчики текстових неперіодичних видань (книг) 43 
§ 2.3.2. Універсальні ретроспективні покажчики періодичних видань 60 
РОЗДІЛ 3. НАУКОВО-ДОПОМІЖНА БІБЛІОГРАФІЯ67 
§ 3.1. Суспільне призначення науково-допоміжної бібліографії67 
§ 3.2. Науково-допоміжна бібліографія в національній системі науково-технічної інформації 69 
§ 3.3. Центри науково-інформаційної діяльності та їх бібліографічна продукція 73 
§ 3.4. Система науково-допоміжних бібліографічних посібників (НДБП) 91 
Розділ 4. РЕКОМЕНДАЦІЙНА БІБЛІОГРАФІЯ98 
§ 4.1. Суспільне призначення рекомендаційної бібліографії та її завдання на сучасному етапі розвитку суспільства 98 
§ 4.2. Основні ділянки та напрями рекомендаційної бібліографії101 
§ 4.3. Принципи організації рекомендаційної бібліографії. Основні центри створення РБП. Поняття системи РБП 104 
§ 4.4. Структура системи РБП за цільовим та читацьким призначенням107 
§ 4.5. Жанрово-типологічна структура системи РБП. Особливості РБП “малих форм” та “новітніх жанрів” 114 
§ 4.6. Змістова структура системи РБП. Роль універсальної та багатогалузевої ланок системи 123 
РОЗДІЛ 5. ВИДАВНИЧО-КНИГОТОРГОВЕЛЬНА БІБЛІОГРАФІЯ132 
§ 5.1. Проблеми визначення видавничо-книготорговельної бібліографії132 
§ 5.2. Система посібників видавничо-книготорговельної бібліографії135 
РОЗДІЛ 6. БІБЛІОГРАФІЯ БІБЛІОГРАФІЇ153 
§ 6.1. Визначення та функції бібліографії бібліографії153 
§ 6.2. Особливості покажчиків бібліографічних посібників і організація бібліографії156 
§ 6.3. Основні джерела універсальної бібліографії159 
§ 6.3.1. Поточні універсальні покажчики бібліографічних посібників158 
§ 6.3.2. Ретроспективні універсальні покажчики бібліографічних посібників 162 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ 201