Конституційне право України
Орленко В. І.

Конституційне право України

Навчальний посібник. - К. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. - 156 c.

Посібник написаний на основі чинної Конституції України з опрацюванням останніх досягнень вітчизняної та світової конституційної думки і практики конституційного будівництва. У ньому розглядаються основи теорії конституції, загальні засади конституційного ладу України, конституційно-правовий статус органів законодавчої, виконавчої та судової влади, територіальний устрій і місцеве самоврядування, конституційно-правові основи національної безпеки й оборони України й інші важливі конституційно-правові проблеми. Корисним при самостійному вивченні буде й поданий наприкінці книжки перелік основних нормативно-правових актів, до яких варто звернутися для конкретизації певних питань.

Зорієнтований на студентів навчальних закладів, викладачів правознавства, учнів ліцеїв, шкіл і всіх тих, хто хоче швидко та досконало вивчити Конституцію України та галузь права, основним джерелом якого вона є - конституційне право України.

Вступ
ТЕМА 1. Конституційне право - галузь національного права України
1.1. Предмет конституційного права України
1.2. Методи конституційного регулювання10 
1.3. Конституційно-правова відповідальність10 
ТЕМА 2. Система конституційного права12 
2.1. Поняття системи конституційного права12 
2.2. Принципи конституційного права13 
2.3. Конституційно-правові норми13 
2.4. Інститути конституційного права16 
ТЕМА 3. Конституційно-правові відносини 18 
3.1. Поняття конституційно-правових відносин18 
3.2. Суб´єкти конституційно-правових відносин19 
3.3. Об´єкти конституційно-правових відносин20 
3.4. Види конституційно-правових відносин21 
3.5. Юридичні факти в конституційному праві22 
ТЕМА 4. Джерела конституційного права25 
4.1. Поняття та основні риси джерел конституційного права25 
4.2. Види джерел конституційного права України26 
4.3. Юридична природа джерел конституційного права України29 
ТЕМА 5. Конституція України - Основний Закон держави та суспільства32 
5.1. Поняття конституції32 
5.2. Історичні етапи становлення конституції як Основного Закону 33 
5.3. Основні етапи становлення Конституції України33 
5.4. Класифікація конституцій35 
5.5. Структура та способи прийняття конституцій38 
5.6. Фактична та юридична конституції39 
5.7. Структура Конституції України40 
5.8. Функції та принципи Конституції України42 
5.9. Порядок внесення змін до Конституції України44 
ТЕМА 6. Загальні засади конституційного ладу України 48 
6.1. Поняття, сутність, принципи та система конституційного ладу України48 
6.2. Конституційні основи державного ладу України49 
6.3. Конституційні основи суспільного ладу України51 
6.4. Державна мова в Україні53 
6.5. Територіальний устрій України55 
6.6. Державні символи України58 
ТЕМА 7. Права та свободи людини і громадянина61 
7.1. Поняття прав і свобод людини та громадянина61 
7.2. Поняття громадянства62 
7.3. Принципи громадянства України63 
7.4. Підстави та форми набуття громадянства України65 
7.5. Підстави та форми припинення громадянства України67 
7.6. Органи, що вирішують питання, пов´язані з громадянством України69 
7.7. Правовий статус іноземців і осіб без фомадянства в Україні70 
7.8. Система прав і свобод людини та громадянина72 
7.9. Рівноправність громадян74 
7.10. Соціально-економічні та культурні права75 
7.11. Політичні права і свободи громадян76 
7.12. Особисті права та свободи громадян77 
7.13. Колективні права українського народу77 
7.14. Конституційні обов´язки громадян України78 
7.15. Гарантії конституційних прав, способи їх здійснення та захисту 78 
7.16. Права та свободи громадян в умовах надзвичайного стану 81 
ТЕМА 8. Безпосередня та представницька демократія в Україні83 
8.1. Поняття і значення виборів83 
8.2. Види виборів84 
8.3. Види виборчих систем86 
8.4. Принципи виборів89 
8.5. Українське законодавство про вибори й основні стадії виборчого процесу91 
8.6. Поняття референдуму92 
8.7. Види референдуму93 
8.8. Всеукраїнський референдум94 
ТЕМА 9. Конституційно-правові основи організації державної влади в Україні97 
9.1. Загальні засади організації органів державної влади та місцевого самоврядування97 
9.2. Поняття парламенту98 
9.3. Верховна Рада - парламент України100 
9.4. Конституційний склад і структура Верховної Ради України101 
9.5. Основні форми діяльності Верховної Ради104 
9.6. Зміст основних повноважень Верховної Ради України106 
9.7. Законодавчий процес в Україні та його стадії108 
9.8. Конституційно-правовий статус народного депутата України111 
9.9. Поняття та становлення інституту президента в Україні114 
9.10. Основні напрямки діяльності та повноваження Президента України115 
9.11. Вибори Президента України117 
9.12. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України119 
9.13. Склад Кабінету Міністрів України121 
9.14. Повноваження Кабінету Міністрів України122 
9.15. Центральні органи виконавчої влади123 
9.16. Місцеві органи виконавчої влади126 
9.17. Поняття, ознаки та функції судової влади128 
9.18. Судова система України130 
9.19 Основні засади українського судочинства133 
9.20. Правовий статус суддів135 
9.21. Вища рада юстиції138 
9.22. Конституційний Суд України139 
9.23. Прокуратура України141 
ТЕМА 10. Місцеве самоврядування в Україні144 
10.1.Поняття самоврядування144 
10.2. Система місцевого самоврядування145 
10.3. Основні принципи місцевого самоврядування149 
10.4. Матеріальна та фінансова основи й повноваження місцевого самоврядування150 
Нормативні джерела до вивчення курсу153