Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов´язання
Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової

Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов´язання

Навчальний посібник. - К.: КНТ, 2006. - 498 c.

У підручнику на підставі оновленого цивільного законодавства та сучасних наукових концепцій характеризуються основні види договірних і недо-говірних зобов´язань, містяться авторські погляди на шляхи вирішення окремих пов´язаних з ними проблем.

Підручник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників та інших осіб, які цікавляться проблемами цивільного права.

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ДОГОВІРНІ ЗОБОВ´ЯЗАННЯ10 
ГЛАВА 1. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ10 
§ 1. Загальні положення про договір купівлі-продажу10 
§ 2. Договір роздрібної купівлі-продажу24 
2.1. Загальні положення про роздрібну купівлю-продаж24 
2.2. Окремі підвиди договору роздрібної купівлі-продажу37 
§ 3. Договір поставки45 
§ 4. Договір контрактації сільськогосподарської продукції56 
§ 5. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу60 
§ 6. Договір міни65 
ГЛАВА 2. ДОГОВІР ДАРУВАННЯ74 
§ 1. Загальні положення про договір дарування74 
§ 2. Характеристика окремих видів договору дарування78 
2.1. Договір дарування з обов´язком передати дарунок у майбутньому78 
2.2. Договір дарування з обов´язком обдаровуваного на користь третьої особи79 
2.3. Договір про пожертву80 
ГЛАВА 3. ДОГОВІР РЕНТИ82 
ГЛАВА 4. ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)89 
ГЛАВА 5. ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ)97 
§ 1. Загальні положення про договір найму (оренди)97 
§ 2. Договір прокату109 
§ 3. Договір найму (оренди) земельної ділянки114 
§ 4. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди121 
§ 5. Договір найму (оренди) транспортного засобу125 
§ 6. Договір лізингу130 
§ 7. Договір найму (оренди) житла141 
ГЛАВА 6. ДОГОВІР ПОЗИЧКИ154 
ГЛАВА 7. ДОГОВІР ПІДРЯДУ167 
§ 1. Загальні положення про договір підряду167 
§ 2. Договір побутового підряду179 
§ 3. Договір будівельного підряду183 
§ 4. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт189 
§ 5. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт192 
ГЛАВА 8. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ196 
ГЛАВА 9. ТРАНСПОРТНІ ДОГОВОРИ202 
§ 1. Загальні положення про транспортні договори202 
§ 2. Договір перевезення вантажу205 
§ 3. Договір перевезення пасажира та багажу216 
§ 4. Договір чартеру (фрахтування)221 
§ 5. Договір транспортного експедирування224 
ГЛАВА 10. ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ233 
§ 1. Загальні положення про договір зберігання233 
§ 2. Спеціальні види зберігання244 
2.1. Договір складського зберігання244 
2.2. Зберігання речей у ломбарді251 
2.3. Зберігання у банку253 
2.4. Зберігання у камерах схову організацій, підприємств транспорту256 
2.5. Зберігання речей у гардеробі організації259 
2.6. Зберігання речей пасажира під час його перевезення 259 
2.7. Зберігання речей у готелі261 
2.8. Зберігання речей, що є предметом спору (секвестр)263 
2.9. Зберігання автотранспортних засобів265 
ГЛАВА 11. ДОГОВІР ОХОРОНИ271 
§ 1. Загальні положення про договір охорони271 
§ 2. Договір про охорону об´єктів275 
§ 3. Договір охорони квартир281 
ГЛАВА 12. ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ286 
ГЛАВА 13. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ297 
ГЛАВА 14. ДОГОВІР КОМІСІЇ305 
ГЛАВА 15. ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ315 
ГЛАВА 16. ДОГОВІР ПОЗИКИ324 
ГЛАВА 17. КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР330 
ГЛАВА 18. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ334 
ГЛАВА 19. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКА341 
ГЛАВА 20. ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ348 
ГЛАВА 21. ДОГОВОРИ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 357 
§ 1. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності357 
§ 2. Окремі види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності359 
2.1. Ліцензія на використання об´єкта права інтелектуальної власності359 
2.2. Ліцензійний договір360 
2.3. Договір про створення за замовленням і використання об´єкта права інтелектуальної власності362 
2.4. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності365 
2.5. Інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності366 
ГЛАВА 22. ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ369 
ГЛАВА 23. ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ378 
§ 1. Загальна характеристика договору про спільну діяльність378 
§ 2. Договір простого товариства380 
РОЗДІЛ 2. НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ´ЯЗАННЯ388 
ГЛАВА 24. ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ388 
§ 1. Загальна характеристика публічної обіцянки винагороди388 
§ 2. Зобов´язання, які виникають із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу389 
§ 3. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу392 
ГЛАВА 25. ВЧИНЕННЯ ДІЙ У МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ ЇЇ ДОРУЧЕННЯ400 
ГЛАВА 26. РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ´Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, МАЙНА ФІЗИЧНОЇ АБО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 406 
ГЛАВА 27. СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ´Ю, МАЙНУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО МАЙНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 412 
ГЛАВА 28. НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ417 
ГЛАВА 29. ЗОБОВ´ЯЗАННЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ 422 
§ 1. Загальні положення про зобов´язання з відшкодування шкоди422 
§ 2. Відшкодування моральної шкоди434 
§ 3. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно441 
§ 4. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданоїїх працівником чи іншою особою443 
§ 5. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування або їх посадовими особами445 
§ 6. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду447 
§ 7. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину455 
§ 8. Відшкодування шкоди, завданої малолітніми, неповнолітніми, недієздатними особами, особами, цивільна дієздатність яких обмежена, та особами, які не усвідомлювали значення своїх дій та (або) не могли керувати ними459 
8.1. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою459 
8.2. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою463 
8.3. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності465 
8.4. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав466 
8.5. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою467 
8.6. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена468 
8.7. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними 469 
§ 9. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки470 
§ 10. Відшкодування ядерної шкоди479 
§ 11. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров´я або смертю482 
§ 12. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)493