Діловий етикет у міжнародному бізнесі
Снітинський В.В., Завальницька Н.Б., Брух О.О.

Діловий етикет у міжнародному бізнесі

Навчальний посібник. - Львів: «Магнолія 2006», 2009. - 300 c.

Систематизовано знання і практичний досвід функціонування дипломатичного протоколу та ділового етикету, які висвітлені в сучасних віт чизняних і зарубіжних ві щаннях з міжнародного бізнесу. Розглянуто стандарти, норми, принципи та вимог и до організації та ведення ділової кореспонденції, зустрічей, переговорів, бізнес-гостини, протоколу дарування, формування іміджу ділової людини, які допоможуть взаєморозумінню та розвитку партнерських стосунків між представниками різних країн. Акцентовано увагу на моральних цінностях ділової людини, психологічних та емоційних аспектах підготовки до зустрічі з іноземними партнерами, невербальних засобах комунікації. Окремий розділ описує особливості ділового протоколу та етике т у у різних країнах світу.

Д ля студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, майбутніх керівників і менеджерів, науковців, дипломатів, широкого загалу. Має практичну цінність для тих, хто займається або планує займатися бізнесом у міжнародному середовищі.

Вступне слово
Передмова
Розділ 1. ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
1.1. Поняття дипломатичного протоколу та ділового етикету
1.2. Етичні кодекси, їх значення у формуванні етичної поведінки ділової людини21 
1.3. Професійна культура бізнесової діяльності23 
1.4. Основні ознаки успішної ділової поведінки33 
Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВИХ ПИСЬМОВИХ КОНТАКТІВ41 
2.1. Організація ділового листування41 
2.2. Ділові плани і пропозиції, вимоги до їх оформлення50 
2.3. Короткі листи і замітки, оформлення візиток56 
Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ ПАРТНЕРАМИ64 
3.1. Організація ділових зустрічей. Ділова ієрархія64 
3.2. Програма і звіт ділових зустрічей78 
3.3. Етика телефонних розмов. Телефонні конференції80 
Розділ 4. ПЕРЕГОВОРИ, УГОДИ, ДІЛОВІ КОНТРАКТИ89 
4.1 Суть переговорів, основні категорії та принципи їх організації89 
4.2 Стиль переговорів, основні його види93 
4.3 Інструменти переговорів93 
4.4 Організація переговорів95 
4.4.1 Структура переговорів95 
4.4.2 Тактика переговорів99 
4.4.3 Методи ведення переговорів104 
4.4.4 Психологічні аспекти ведення ділових переговорів111 
4.4.5 Особливості міжнародних переговорів114 
4.5 Контракти, основний зміст та вимоги до оформлення119 
Розділ 5. МОВА СПІЛКУВАННЯ128 
5.1 Розташування співрозмовників під час ділових контактів128 
5.2 Мова тіла131 
5.3 Голос, промови і доповіді145 
5.4 Інші аспекти спілкування154 
Розділ 6. ГОСТИННІСТЬ, ДІЛОВІ СИТУАЦІЇ ЗА СТОЛОМ157 
6.1 Мета ділової гостини, основні вимоги до організації 157 
6.2 Організація і проведення прийомів з розсаджуванням160 
6.3 Організація ділового сніданку, обіду, вечері164 
6.4 Коктейль фуршет: суть, основна мета, правила проведення168 
6.5 Інші види прийомів171 
6.6 Ситуації за столом: у директора, вдома, на природі173 
6.7 Непередбачені ситуації176 
6.8 Основні правила доброї поведінки за столом177 
Розділ 7. ПРОТОКОЛ ДАРУВАННЯ181 
7.1 Мистецтво дарування181 
7.2 Дарунки і закон185 
7.3 Як давати і приймати дарунок185 
Розділ 8. ЗОВНІШНІШНІЙ ВИГЛЯД – КЛЮЧ ДО ФІНАНСОВОГО УСПІХУ190 
8.1 Вибір ділового гардеробу190 
8.2 Важливість дрібних деталей201 
8.3 Гардероб спортивного відпочинку201 
8.4 Охайність і консерватизм, гармонія кольорів207 
8.5 Формування іміджу ділової людини213 
Розділ 9. ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА БІЗНЕСУ224 
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК261