Країнознавство
Масляк П.О.

Країнознавство

Навчальний посібник. - К. : Знання, 2008. - 292 c.

Підручник складається з двох частин: у першій розкриваються теоретичні засади країнознавства, у другій містяться характеристики країн світу. Розглядаються предмет, об´єкт країнознавства, методи його дослідження, а також закономірності цієї науки. Особлива увага приділяється комплексному аналізу країн; систематизовано відомості про їх природу, населення, господарство, соціальну організацію. Наприкінці кожного розділу наводяться висновки та тести, що сприятимуть закріпленню навчального матеріалу. Підручник відповідає програмі навчальної дисципліни "Країнознавство".

Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

ВСТУП 
Частина I. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРАЇНОЗНАВСТВА 
Розділ 1. КРАЇНОЗНАВСТВО ЯК НАУКА 
1.1. Об´єкт і предмет країнознавства 
1.2. Теорії та концепції держав 
1.3. Закономірності й принципи країнознавства 
Висновки 
Розділ 2. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ 
2.1. Держава і країна. Форми їх правління та адміністративно-територіального устрою 
2.2. Етапи формування політичної карти світу. Типи країн 
2.3. Міжнародні організації. Геополітика та геостратегія 
Висновки 
Розділ 3. ПРОСТОРОВО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВ СВІТУ 
3.1. Географічне положення держави 
3.2. Територія держави 
3.3. Кордони держави та їхні функції 
3.4. Внутрішній поділ країн 
Висновки 
Розділ 4. РЕГІОНАЛЬНИЙ ПОДІЛ СВІТУ 
4.1. Загальні засади районування світу 
4.2. Регіони світу  
4.2.1. Країни Європи 
4.2.2. Країни Євразії 
4.2.3. Країни Азії 
4.2.4. Країни Африки 
4.2.5. Країни Америки 
4.2.6. Країни Австралії та Океанії 
Висновки 
Частина II. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧОВИХ КРАЇН РЕГІОНІВ І СУБРЕГІОНІВ СВІТУ 
Розділ 5. КРАЇНИ ЄВРОПИ 
5.1. Країни Західної Європи 
5.1.1. Німеччина 
5.1.2. Франція 
5.1.3. Велика Британія 
5.1.4. Італія 
5.2. Країни Центральної Європи 
5.2.1. Польща 
5.3. Країни Східної Європи 
5.3.1. Україна 
5.4. Країни Євразії 
5.4.1. Росія 
5.4.2. Казахстан 
5.4.3. Туреччина 
Висновки 
Розділ 6. КРАЇНИ АЗІЇ 
6.1. Країни Закавказзя 
6.1.1. Грузія 
6.2. Країни Центральної Азії 
6.2.1. Узбекистан 
6.3. Країни Південно-Західної Азії 
6.3.1. Іран 
6.4. Країни Південної Азії 
6.4.1. Індія 
6.5. Країни Східної Азії 
6.5.1. Китай 
6.5.2. Японія 
6.6. Країни Південно-Східної Азії 
6.6.1. Індонезія 
Висновки 
Розділ 7. КРАЇНИ АМЕРИКИ 
7.1. Країни Північної Америки 
7.1.1. Сполучені Штати Америки 
7.1.2. Канада 
7.1.3. Мексика 
7.2. Країни Центральної Америки 
7.2.1. Куба 
7.3. Країни Південної Америки 
7.3.1. Бразилія 
7.3.2. Аргентина 
Висновки 
Розділ 8. КРАЇНИ АФРИКИ 
8.1. Країни Північної Африки 
8.1.1. Єгипет 
8.2. Країни Західної Африки 
8.2.1. Нігерія 
8.3. Країни Центральної Африки 
8.3.1. Демократична Республіка Конго 
8.4. Країни Східної Африки 
8.4.1. Кенія 
8.5. Країни Південної Африки 
8.5.1. Південно-Африканська Республіка 
Висновки 
Розділ 9. КРАЇНИ АВСТРАЛІЇ ТА ОКЕАНІЇ 
9.1. Австралія 
9.2. Океанія 
9.2.1. Маршаллові Острови 
Висновки