Земельне право України
Мірошниченко А. М.

Земельне право України

Навчальний посібник. - К: Алерта, ЦУЛ, 2011. - 678 c.

Підручник містить опис системи правових норм, що складають земельне право України, практики їх застосування, а також положень земельно-правової доктрини. Видання має окремі риси збірника законодавства, наводячи велику кількість цитат нормативно-правових актів. Особливістю підручника також є те, що матеріал систематизований за кількома рівнями: основні положення подані більшим шрифтом, а додаткові відомості для поглибленого вивчення відокремлено і подано меншим шрифтом.

Розрахований на студентів, професорсько-викладацький склад, практикуючих юристів.

Передмова11 
Перелік скорочень13 
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА14 
І. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА14 
1. Предмет земельного права14 
2. Поняття «земля», «земельна ділянка»16 
3. Методи земельного права31 
4. Поняття земельного права32 
5. Система земельного права33 
6. Принципи земельного права34 
7. Джерела земельного права41 
7.1. Поняття та класифікація41 
7.2. Перелік актів земельного законодавства45 
7.3. Методика пошуку текстів нормативно-правових актів45 
8. Основні правила правозастосування47 
8.1. Тлумачення правових приписів47 
8.2. Правила вирішення правових колізій48 
8.3. Заповнення прогалин у правовому регулюванні50 
9. Огляд літератури із земельного права51 
II. РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ53 
1. Доба Київської Русі54 
2. Литовсько-польська доба (ХІУ-ХУІІ сторіччя)58 
3. Гетьманщина67 
4. Початковий період входження до складу Російської імперії (XVIII - початок XIX сторіччя)72 
5. Часи аграрної реформи в Росії середини XIX сторіччя78 
6. Пореформений період другої половини XIX - початку XX сторіччя 80 
7. Столипінська аграрна реформа в Росії84 
8. Регулювання земельних відносин часів УНР87 
9. Розвиток земельного права за часів СРСР89 
9.1. Пореволюційний період89 
9.2. Період колективізації93 
9.3. Велика Вітчизняна війна та повоєнний період96 
9.4. Розвиток земельного законодавства після прийняття Основ земельного законодавства СРСР 1968 року98 
10. Сучасний період земельно-правового регулювання103 
11. Особливості розвитку земельних відносин у Галичині, Буковині та на Закарпатті104 
Хронологічний покажчик108 
III. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ119 
1. Поняття права власності на землю та особливості його об´єкту 119 
2. Особливості змісту права власності на землю122 
2.1. Особливості права володіння земельними ділянками123 
2.2. Особливості права користування земельними ділянками127 
2.3. Особливості права розпорядження земельними ділянками129 
3. Форми права власності на землю130 
3.1. Право приватної власності на землю131 
3.2. Право державної власності на землю137 
3.3. Право комунальної власності на землю142 
3.4. Право власності на землю Українського народу145 
3.5. Право колективної власності на землю148 
4. Особливості права спільної власності на землю151 
4.1. Поняття та загальна характеристика151 
4.2. Право спільної часткової власності на земельну ділянку151 
4.3. Право спільної сумісної власності на земельну ділянку156 
IV. НАБУТТЯ, ПЕРЕХІД ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ159 
1. Приватизація земельних ділянок159 
1.1. Поняття та правові моделі приватизації159 
1.2. Приватизація земельних ділянок із земель запасу («повна модель»)162 
1.3. Приватизація земельних ділянок, наданих раніше у користування громадянам («спрощена модель»)171 
1.4. Приватизація земельних ділянок юридичними особами177 
1.5. Особливості приватизації земельних ділянок для ведення фермерського господарства179 
1.6. Перспективи вдосконалення законодавства про приватизацію земель181 
2. Набуття права власності на земельні ділянки за цивільно-правовими угодами182 
2.1. Загальна характеристика182 
2.2. Купівля-продаж193 
2.3. Міна194 
2.4. Рента195 
2.5. Дарування196 
2.6. Спадкування197 
2.7. Особливості набуття права власності земельні ділянки у правовідносинах, що виникають із договору іпотеки198 
2.8. Перехід права власності на земельні ділянки при відчуженні будівель і споруд201 
3. Особливості набуття за цивільно-правовими угодами земельних ділянок державної та комунальної власності205 
4. Припинення права приватної власності213 
4.1. Припинення права приватної власності як санкція за вчинене правопорушення213 
4.2. Викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності216 
5. Набуття права власності на земельні ділянки в процесі паювання219 
V. ПРАВО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ220 
1. Поняття права землекористування 220 
2. Класифікація правових титулів землекористування223 
3. Окремі титули права землекористування, їхній зміст та загальна характеристика224 
4. Особливості підстав виникнення і припинення права землекористування231 
5. Особливості орендного землекористування237 
5.1. Загальна характеристика оренди землі та договору оренди землі237 
5.2. Особливості укладення договорів оренди землі240 
5.3. Умови договору оренди землі246 
5.4. Зміна, припинення, поновлення, визнання недійсними договорів оренди землі 258 
5.5. Суборенда землі 267 
6. Захист права землекористування268 
VI. ОБМЕЖЕННЯ ТА ОБТЯЖЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ269 
1. Поняття обмежень та обтяжень прав на землю269 
2. Загальна характеристика обмежень прав на землю272 
3. Загальна характеристика обтяжень прав на землю283 
4. Земельний сервітут як окремий різновид обтяжень прав на землю283 
4.1. Поняття283 
4.2. Види земельних сервітутів284 
4.3. Встановлення земельних сервітутів: підстави та порядок285 
4.4. Підстави та порядок припинення земельних сервітутів290 
VII. ПРАВО НА ЗЕМЕЛЬНУ ЧАСТКУ (ПАЙ)291 
1. Правова природа права на земельну частку (пай)291 
1.1. Право на земельну частку (пай) у землях, що були передані у колективну власність сільськогосподарських підприємств292 
1.2. Право на земельну частку (пай) у землях державних та комунальних сільськогосподарських підприємств303 
1.3. Право на земельну частку (пай) осіб, що потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи305 
1.4. Право на земельну частку (пай) осіб, вказаних у п. 8 Розділу X ЗКУ306 
2. Реалізація права на земельну частку (пай) у землях, переданих у колективну власність 307 
2.1. Виділення земельних часток (паїв) в натурі із земель, переданих у колективну власність307 
2.2. «Оренда» земельних часток (паїв) без виділення в натурі312 
2.3. Відчуження права на земельну частку (пай) 316 
3. Паювання земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій317 
VIII. УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН320 
1. Поняття управління у галузі земельних відносин320 
2. Система органів управління в галузі земельних відносин321 
3. Функції управління в галузі земельних відносин324 
3.1. Поняття функцій управління324 
3.2. Планування використання земель324 
3.3. Встановлення меж адміністративно-територіальних утворень329 
3.4. Розподіл та перерозподіл земель335 
3.5. Моніторинг земель335 
3.6. Контроль за використанням, відтворенням та охороною земель336 
3.7. Землеустрій339 
3.8. Ведення державного земельного кадастру343 
3.9. Вирішення земельних спорів360 
IX. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ, ОХОРОНИ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬ372 
1. Поняття та загальна характеристика економіко-правового механізму у галузі використання, охорони та відтворення земель372 
2. Правове регулювання плати за землю373 
2.1. Загальна характеристика373 
2.2. Правовий режим земельного податку374 
2.3. Правовий режим орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності379 
3. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель380 
3.1. Надання податкових і кредитних пільг380 
3.2. Виділення коштів бюджету для відновлення попереднього стану земель381 
3.3. Звільнення від плати за земельні ділянки у стадії сільськогосподарського освоєння або поліпшення їх стану381 
3.4. Компенсація зниження доходу внаслідок тимчасової консервації земель382 
4. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва382 
5. Платні управлінські (адміністративні) послуги у сфері земельних відносин383 
X. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ385 
1. Поняття охорони земель385 
2. Зміст охорони земель386 
2.1. Досягнення раціонального землекористування386 
2.2. Захист сільськогосподарських та лісогосподарських угідь від необгрунтованого їх вилучення для інших потреб388 
2.3. Захист земель від несприятливих природних і техногенних процесів392 
2.4. Збереження природних водно-болотних угідь398 
2.5. Попередження погіршення естетичного стану та екологічної ролі антропогенних ландшафтів399 
2.6. Консервація сільськогосподарських угідь400 
XI. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ403 
1. Поняття та види юридичної відповідальності за земельні правопорушення403 
2. Адміністративна відповідальність за земельні правопорушення406 
3. Кримінальна відповідальність за злочини у галузі земельних відносин411 
4. Майнова відповідальність за порушення земельного законодавства415 
4.1. Цивільна відповідальність за завдану шкоду415 
4.2. Матеріальна відповідальність за земельні правопорушення421 
4.3. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва421 
5. Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення421 
6. Господарсько-правова відповідальність за земельні правопорушення422 
6.1. Адміністративно-господарський штраф423 
6.2. Обмеження або зупинення діяльності суб´єкта господарювання424 
7. Земельно-правова відповідальність424 
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА427 
XII. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ427 
1. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення427 
2. Основні особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення427 
3. Особливості використання меліорованих земель сільськогосподарського призначення438 
XIII. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ442 
1. Поняття та склад земель населених пунктів442 
2. Особливості правового режиму земель населених пунктів445 
3. Правовий режим поселень за межами населених пунктів453 
XIV. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ІНШОГО ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, РЕКРЕАЦІЙНОГО, ОЗДОРОВЧОГО,ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ454 
1. Поняття, склад та особливості правового режиму земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення455 
2. Поняття, склад та особливості правового режиму земель оздоровчого призначення464 
3. Поняття, склад та особливості правового режиму земель рекреаційного призначення468 
4. Поняття, склад та особливості правового режиму земель історико-культурного призначення471 
XV. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ476 
1. Поняття та склад земель лісогосподарського призначення, їх співвідношення з поняттям «ЛІС»476 
2. Склад та особливості правового режиму земель лісогосподарського призначення482 
3. Правові форми використання земель лісогосподарського призначення489 
XVI. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ492 
1. Поняття та склад земель водного фонду492 
2. Правовий режим окремих різновидів земель водного фонду493 
3. Правові форми використання земель водного фонду502 
XVII. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ´ЯЗКУ, ЕНЕРГЕТИКИ, ОБОРОНИ ТА ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ506 
1. Поняття земель промисловості, транспорту, зв´язку, енергетики, оборони та іншого призначення 506 
2. Загальні риси правового режиму земель промисловості, транспорту, зв´язку, енергетики, оборони та іншого призначення507 
3. Правовий режим земель промисловості509 
4. Правовий режим земель транспорту511 
4.1. Правовий режим земель залізничного транспорту511 
4.2. Правовий режим земель морського транспорту513 
4.3. Правовий режим земель річкового транспорту515 
4.4. Правовий режим земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства516 
4.5. Правовий режим земель авіаційного транспорту518 
4.6. Правовий режим земель трубопровідного транспорту519 
4.7. Правовий режим земель міського електротранспорту520 
5. Правовий режим земель зв´язку520 
6. Правовий режим земель енергетики (енергетичної системи)522 
7. Правовий режим земель оборони526 
8. Правовий режим земель «іншого призначення»530 
СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА532 
XVIII. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН532 
1. Конституційне закріплення правового режиму землі533 
2. Особливості системи земельного законодавства в окремих зарубіжних країнах535 
3. Правове регулювання земельної реформи та приватизації земель в зарубіжних країнах537 
4. Право власності на землю за кордоном541 
5. Право землекористування в іноземних країнах 547 
6. Обмеження та обтяження прав на землю в законодавстві деяких зарубіжних країн556 
7. Правове регулювання обігу земельних ділянок за кордоном 558 
8. Правове регулювання державного управління в зарубіжних країнах563 
8.1. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень563 
8.2. Планування використання земель та визначення їх цільового призначення564 
8.3. Землеустрій574 
8.4. Ведення земельного кадастру та реєстрація прав на землю576 
8.5. Вирішення земельних спорів Спеціалізовані суди583 
9. Іноземний досвід регулювання земельних відносин із прибудинковими земельними ділянками584 
10. Правове регулювання створення об´єктів природно-заповідного фонду у Німеччині585 
XIX. ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС У ГАЛУЗІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ, ОХОРОНИ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬ592 
1. Зобов´язання України щодо гармонізації законодавства із законодавством ЄС592 
2. Законодавство ЄС у сфері земельних відносин594 
2.1. Загальна характеристика законодавства ЄС594 
2.2. Навколишнє середовище594 
2.3. Сільське господарство600 
2.4. Вільний рух капіталу601 
2.5. Транспорт602 
Додаток 1. Список рекомендованої літератури 604 
Додаток 2. Перелік Інтернет-сторінок, що можуть містити корисну інформацію 649 
Додаток 3. Перелік актів земельного законодавства 653