Земельне право України
Мірошниченко А. М.

Земельне право України

Навчальний посібник. - К: Алерта, ЦУЛ, 2011. - 678 c.

Підручник містить опис системи правових норм, що складають земельне право України, практики їх застосування, а також положень земельно-правової доктрини. Видання має окремі риси збірника законодавства, наводячи велику кількість цитат нормативно-правових актів. Особливістю підручника також є те, що матеріал систематизований за кількома рівнями: основні положення подані більшим шрифтом, а додаткові відомості для поглибленого вивчення відокремлено і подано меншим шрифтом.

Розрахований на студентів, професорсько-викладацький склад, практикуючих юристів.

Передмова11 
Перелік скорочень13 
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА14 
І. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА14 
1. Предмет земельного права14 
2. Поняття «земля», «земельна ділянка»16 
3. Методи земельного права31 
4. Поняття земельного права32 
5. Система земельного права33 
6. Принципи земельного права34 
7. Джерела земельного права41 
7.1. Поняття та класифікація41 
7.2. Перелік актів земельного законодавства45 
7.3. Методика пошуку текстів нормативно-правових актів45 
8. Основні правила правозастосування47 
8.1. Тлумачення правових приписів47 
8.2. Правила вирішення правових колізій48 
8.3. Заповнення прогалин у правовому регулюванні50 
9. Огляд літератури із земельного права51 
II. РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ53 
1. Доба Київської Русі54 
2. Литовсько-польська доба (ХІУ-ХУІІ сторіччя)58 
3. Гетьманщина67 
4. Початковий період входження до складу Російської імперії (XVIII - початок XIX сторіччя)72 
5. Часи аграрної реформи в Росії середини XIX сторіччя78 
6. Пореформений період другої половини XIX - початку XX сторіччя 80 
7. Столипінська аграрна реформа в Росії84 
8. Регулювання земельних відносин часів УНР87 
9. Розвиток земельного права за часів СРСР89 
9.1. Пореволюційний період89 
9.2. Період колективізації93 
9.3. Велика Вітчизняна війна та повоєнний період96 
9.4. Розвиток земельного законодавства після прийняття Основ земельного законодавства СРСР 1968 року98 
10. Сучасний період земельно-правового регулювання103 
11. Особливості розвитку земельних відносин у Галичині, Буковині та на Закарпатті104 
Хронологічний покажчик108 
III. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ119 
1. Поняття права власності на землю та особливості його об´єкту 119 
2. Особливості змісту права власності на землю122 
2.1. Особливості права володіння земельними ділянками123 
2.2. Особливості права користування земельними ділянками127 
2.3. Особливості права розпорядження земельними ділянками129 
3. Форми права власності на землю130 
3.1. Право приватної власності на землю131 
3.2. Право державної власності на землю137 
3.3. Право комунальної власності на землю142 
3.4. Право власності на землю Українського народу145 
3.5. Право колективної власності на землю148 
4. Особливості права спільної власності на землю151 
4.1. Поняття та загальна характеристика151 
4.2. Право спільної часткової власності на земельну ділянку151 
4.3. Право спільної сумісної власності на земельну ділянку156 
IV. НАБУТТЯ, ПЕРЕХІД ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ159 
1. Приватизація земельних ділянок159 
1.1. Поняття та правові моделі приватизації159 
1.2. Приватизація земельних ділянок із земель запасу («повна модель»)162 
1.3. Приватизація земельних ділянок, наданих раніше у користування громадянам («спрощена модель»)171 
1.4. Приватизація земельних ділянок юридичними особами177 
1.5. Особливості приватизації земельних ділянок для ведення фермерського господарства179 
1.6. Перспективи вдосконалення законодавства про приватизацію земель181 
2. Набуття права власності на земельні ділянки за цивільно-правовими угодами182 
2.1. Загальна характеристика182 
2.2. Купівля-продаж193 
2.3. Міна194 
2.4. Рента195 
2.5. Дарування196 
2.6. Спадкування197 
2.7. Особливості набуття права власності земельні ділянки у правовідносинах, що виникають із договору іпотеки198 
2.8. Перехід права власності на земельні ділянки при відчуженні будівель і споруд201 
3. Особливості набуття за цивільно-правовими угодами земельних ділянок державної та комунальної власності205 
4. Припинення права приватної власності213 
4.1. Припинення права приватної власності як санкція за вчинене правопорушення213 
4.2. Викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності216 
5. Набуття права власності на земельні ділянки в процесі паювання219 
V. ПРАВО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ220 
1. Поняття права землекористування 220 
2. Класифікація правових титулів землекористування223 
3. Окремі титули права землекористування, їхній зміст та загальна характеристика224 
4. Особливості підстав виникнення і припинення права землекористування231 
5. Особливості орендного землекористування237 
5.1. Загальна характеристика оренди землі та договору оренди землі237 
5.2. Особливості укладення договорів оренди землі240 
5.3. Умови договору оренди землі246 
5.4. Зміна, припинення, поновлення, визнання недійсними договорів оренди землі 258 
5.5. Суборенда землі 267 
6. Захист права землекористування268 
VI. ОБМЕЖЕННЯ ТА ОБТЯЖЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ269 
1. Поняття обмежень та обтяжень прав на землю269 
2. Загальна характеристика обмежень прав на землю272 
3. Загальна характеристика обтяжень прав на землю283 
4. Земельний сервітут як окремий різновид обтяжень прав на землю283 
4.1. Поняття283 
4.2. Види земельних сервітутів284 
4.3. Встановлення земельних сервітутів: підстави та порядок285