Земельне право України
Мірошниченко А. М.

Земельне право України

Навчальний посібник. - К: Алерта, ЦУЛ, 2011. - 678 c.

Підручник містить опис системи правових норм, що складають земельне право України, практики їх застосування, а також положень земельно-правової доктрини. Видання має окремі риси збірника законодавства, наводячи велику кількість цитат нормативно-правових актів. Особливістю підручника також є те, що матеріал систематизований за кількома рівнями: основні положення подані більшим шрифтом, а додаткові відомості для поглибленого вивчення відокремлено і подано меншим шрифтом.

Розрахований на студентів, професорсько-викладацький склад, практикуючих юристів.

Передмова11 
Перелік скорочень13 
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА14 
І. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА14 
1. Предмет земельного права14 
2. Поняття «земля», «земельна ділянка»16 
3. Методи земельного права31 
4. Поняття земельного права32 
5. Система земельного права33 
6. Принципи земельного права34 
7. Джерела земельного права41 
7.1. Поняття та класифікація41 
7.2. Перелік актів земельного законодавства45 
7.3. Методика пошуку текстів нормативно-правових актів45 
8. Основні правила правозастосування47 
8.1. Тлумачення правових приписів47 
8.2. Правила вирішення правових колізій48 
8.3. Заповнення прогалин у правовому регулюванні50 
9. Огляд літератури із земельного права51 
II. РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ53 
1. Доба Київської Русі54 
2. Литовсько-польська доба (ХІУ-ХУІІ сторіччя)58 
3. Гетьманщина67 
4. Початковий період входження до складу Російської імперії (XVIII - початок XIX сторіччя)72 
5. Часи аграрної реформи в Росії середини XIX сторіччя78 
6. Пореформений період другої половини XIX - початку XX сторіччя 80 
7. Столипінська аграрна реформа в Росії84 
8. Регулювання земельних відносин часів УНР87 
9. Розвиток земельного права за часів СРСР89 
9.1. Пореволюційний період89 
9.2. Період колективізації93 
9.3. Велика Вітчизняна війна та повоєнний період96 
9.4. Розвиток земельного законодавства після прийняття Основ земельного законодавства СРСР 1968 року98 
10. Сучасний період земельно-правового регулювання103 
11. Особливості розвитку земельних відносин у Галичині, Буковині та на Закарпатті104 
Хронологічний покажчик108 
III. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ119 
1. Поняття права власності на землю та особливості його об´єкту 119 
2. Особливості змісту права власності на землю122 
2.1. Особливості права володіння земельними ділянками123 
2.2. Особливості права користування земельними ділянками127 
2.3. Особливості права розпорядження земельними ділянками129 
3. Форми права власності на землю130 
3.1. Право приватної власності на землю131 
3.2. Право державної власності на землю137 
3.3. Право комунальної власності на землю142 
3.4. Право власності на землю Українського народу145 
3.5. Право колективної власності на землю148 
4. Особливості права спільної власності на землю151 
4.1. Поняття та загальна характеристика151 
4.2. Право спільної часткової власності на земельну ділянку151 
4.3. Право спільної сумісної власності на земельну ділянку156 
IV. НАБУТТЯ, ПЕРЕХІД ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ159 
1. Приватизація земельних ділянок159 
1.1. Поняття та правові моделі приватизації159 
1.2. Приватизація земельних ділянок із земель запасу («повна модель»)162 
1.3. Приватизація земельних ділянок, наданих раніше у користування громадянам («спрощена модель»)171 
1.4. Приватизація земельних ділянок юридичними особами177 
1.5. Особливості приватизації земельних ділянок для ведення фермерського господарства179 
1.6. Перспективи вдосконалення зак