Професійна етика
Бралатан В. П.

Професійна етика

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 251 c.

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні тапрактичні аспекти професійної етики практикуючих бухгалтерів, аудиторів та державнихслужбовців контролюючих органів України, окрема увага приділена питаннямвиникнення загроз порушення фундаментальних принципів та етичних норм, а такожвизначено застережені заходи для їх зменшення або усунення.

Навчальний матеріал доповнюється рисунками, контрольними запитаннями,тестами для перевірки знань, ситуаційними завданнями, діловими іграми, кросвордами таребусами.

Посібник розрахований на керівників підприємств, організацій, установ різнихформ власності, бухгалтерів, аудиторів, працівників контрольно-ревізійних та податковихслужб, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА: ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ В СУСПІЛЬСТВІ
1.1. Історія та умови виникнення етики
1.2. Поняття загальної етики11 
1.3. Професійна етика в суспільстві та її взаємозв´язок з іншими науками17 
1.4. Класифікація професійної етики19 
1.5. Особливості етики різних професій21 
РОЗДІЛ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА ТА АУДИТОРА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ32 
2.1. Основи діяльності та функції Аудиторської палати України32 
2.2. Міжнародна федерація бухгалтерів38 
2.2.1. Мета, завдання та структура МФБ38 
2.2.2. Послуги з аудиту та надання впевненості. Етика42 
2.2.3. Призначення й класифікація міжнародних стандартів аудиту (МСА)45 
2.2.4. Кодекс професійної етики аудитора47 
2.3. Організація та особливості роботи Спілки аудиторів України48 
РОЗДІЛ 3. ЕТИКА ДЛЯ ВСІХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ59 
3.1. Загальна характеристика фундаментальних принципів59 
3.2. Чесність65 
3.3. Об´єктивність66 
3.4. Професійна компетентність та належна ретельність66 
3.5. Конфіденційність67 
3.6. Професійна поведінка69 
РОЗДІЛ 4. ЕТИКА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ-ПРАКТИКІВ (АУДИТОРІВ)77 
4.1. Загрози та застережні заходи78 
4.2. Професійне призначення84 
4.3. Конфлікт інтересів88 
4.4. Другий висновок90 
4.5. Гонорари та інші винагороди91 
4.6. Рекламування професійних послуг93 
4.7. Подарунки та заохочення93 
4.8. Зберігання активів клієнта94 
4.9. Об´єктивність - всі послуги95 
4.10. Незалежність - завдання з надання впевненості97 
РОЗДІЛ 5. ЕТИКА ДЛЯ ШТАТНИХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ105 
5.1. Загрози та застережні заходи105 
5.2. Потенційні конфлікти111 
5.3. Підготовка та подання інформації112 
5.4. Достатня компетентність116 
5.5. Фінансові інтереси118 
5.6. Заохочення119 
РОЗДІЛ 6. ЕТИКА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ126 
6.1. Сутність, мета та завдання Кодексу етики працівника ДКРС126 
6.2. Морально-етичні принципи професійної діяльності128 
6.3. Протидія одержанню винагороди (подарунків)134 
6.4. Внутрішній контроль за дотриманням норм Кодексу етики135 
РОЗДІЛ 7. ЕТИКА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ142 
7.1. Сутність та завдання етики працівників державної податкової служби143 
7.2. Етика державних службовців. Світова практика148 
7.3. Етичні вимоги суспільства до працівників державної податкової служби154 
7.4. Кодекс професійної етики працівників органу державної податкової служби157 
7.5. Морально-етичні принципи професійної діяльності працівника158 
7.6. Права, обов´язки та відповідальність працівника163 
ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ168