Всесвітня історія
Голованов С. О., за ред. Ю. М. Алексеева

Всесвітня історія

Навчальний посібник. - К.: Каравела, 2005. - 272 c.

Історія, як жодна інша наука чи навчальна дисципліна, сприяє інтелектуальному розвитку, поповненню ерудиції, поширенню кола поглядів. Не випадково історія як навчальна дисципліна входить до навчальних планів усіх гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. Даний посібник являє собою курс лекцій з дисципліни "Всесвітня історія" для студентів неісторичних факультетів. Він охоплює історичний розвиток людства від часів виникнення людини і людського суспільства до нашого часу. Зміст лекцій побудовано з урахуванням сучасного стану історичних знань.

Для студентів вищих навчальних закладів та всіх тих, хто цікавиться історією.

Вступ
Лекція 1. Поява людини й утворення людського суспільства
1. Початок антропогенезу
2. Формування людини сучасного фізичного типу10 
3. Формування родового суспільства14 
4. Виникнення родової общини15 
Лекція 2. Розклад первісного суспільства19 
1. Суспільний поділ праці: його сутність та наслідки19 
2. Формування патріархальних родових відносин24 
3. Виникнення сусідської общини23 
4. Розпад первісного суспільства. Формування нерівності та становлення держави27 
Лекція 3. Виникнення ранніх державних утворень стародавніх цивілізацій Сходу 32 
1. Утворення ранньої держави у Стародавньому Єгипті32 
2. Стародавні держави Месопотамії38 
3. Державні утворення Передньої Азії та Близького Сходу41 
Лекція 4. Становлення та розвиток античної цивілізації Стародавньої Греції 44 
1. Формування та розвиток критської та мікенської цивілізацій44 
2. Античні поліси архаїчного періоду47 
3. Грекоперські війни55 
Лекція 5. Становлення держави Александра Македонського та її розпад 62 
1. Встановлення македонської гегемонії на Балканах62 
2. Похід Александра на Схід66 
3. Наслідки завоювань Александра Македонського74 
Лекція 6. Елліністичні держави76 
1. Суспільно-політичний лад елліністичного Єгипту76 
2. Характеристика держави Селевкидів78 
3. Державний лад царства Пергам80 
4. Греко-бактрійське царство81 
Лекція 7. Становлення та розвиток Римської держави (VIII - III ст. до н.е.) 84 
1. Характеристика "царського періоду" в Римі (753-510 pp. до н.е.)84 
2. Становлення Республіки в Римі87 
3. Боротьба плебеїв з патриціями88 
4. Завоювання Римом Італії90 
Лекція 8. Боротьба Римської держави з Карфагеном за панування на Середземному морі (III - II ст. до н.е.) 95 
1. Причини зіткнення Рима з Карфагеном96 
2. Перша Пунічна війна (264-241 pp. до н.е.)96 
3. Друга Пунічна війна (218-201 pp. до н.е.)98 
4. Третя Пунічна війна (149-146 pp. до н.е.)103 
5. Наслідки Пунічних війн105 
Лекція 9. Аграрний рух у Римі у II ст. до н.е.107 
1. Причини аграрного руху Гракхів у Римі107 
2. Трибунат Тіберія Гракха108 
3. Реформи Гая Гракха110 
4. Наслідки аграрного руху Гракхів112 
Лекція 10. Громадянські війни в Римській Республіці114 
1. Створення першого тріумвірату і громадянська війна між Цезарем та Помпеєм114 
2. Характеристика диктатури Цезаря124 
3. Діяльність другого тріумвірату та його розпад128 
4. Падіння Республіки в Римі130 
Лекція 11. Римська імперія136 
1. Епоха ранньої імперії І-ІІ ст.136 
2. Криза імперії III ст.144 
3. Пізня Римська імперія IV—V ст.147 
Лекція 12. Формування та еволюція феодального ладу в Європі 153 
1. Утворення ранньофеодальних, "варварських" королівств у Європі153 
2. Становлення державності у франків156 
3. Англосаксонське та норманське вторгнення у Британію 159 
4. Варяги та Київська Русь161 
Лекція 13. Хрестові походи: їхні причини та наслідки165 
1. Світ ісламу напередодні хрестових походів165 
2. Початок хрестоносного руху. Перший і другий хрестові походи166 
3. Утворення хрестоносних королівств на Сході168 
4. Третій та четвертий хрестові походи. Падіння Константинополя171 
5. Наслідки колонізації східного світу174 
Лекція 14. Столітня війна та гуситський рух у Європі176 
1. Утворення передумов конфлікту. Загострення суперечностей між Англією та Францією 176 
2. Англія та Франція напередодні війни179 
3. Початок війни, розвиток воєнних дій181 
4. Феномен Жанни д´Арк183 
5. Реформація та гуситський рух в Європі184 
Лекція 15. Нідерландська буржуазна революція XVI - XVII ст.188 
1. Розвиток капіталістичних відносин у Нідерландах та його соціальні наслідки188 
2. Назрівання революції191 
3. Початок і розвиток революційних подій192 
5. Наслідки буржуазної революції196 
Лекція 16. Англійська буржуазна революція198 
1. Загальні умови економічного та політичного розвитку Англії напередодні революції198 
2. Початок революційних подій (1640-1642 pp.)200 
3. Громадянська війна (1642-1645 pp.)-Олівер Кромвель201 
4. Друга громадянська війна 1648 р.203 
5. Реставрація Стюартів. Історичне значення англійської буржуазної революції205 
Лекція 17. Міжнародні відносини в Європі та 30-літня війна XVI-XVII ст.208 
1. Міжнародні відносини у XVI ст.208 
2. Загострення міжнародних протиріч на початку XVII ст.209 
3. Перший (чеський) період війни 1618-1621 pp.210 
4. Другий (датський) період війни 1625-1629 pp.211 
5. Третій (шведський) період війни 1630-1635 pp.212 
6. Четвертий (франко-шведський) період війни 1635-1648 pp.213 
Лекція 18. Велика Французька буржуазна революція215 
1. Причини революції та її початок215 
2. Революційні війни Франції218 
3. Скинення монархії219 
4. Якобінська диктатура. Завершення революції221 
Лекція 19. Західна Європа в період наполеонівських війн 224 
1. Становище в країні після падіння якобінської диктатури224 
2. Успіхи завойовницької політики Франції225 
3. Внутрішня політика наполеонівської імперії227 
4. Війни проти третьої та четвертої антифранцузьких коаліцій229 
5. Найвищий підйом могутності Франції. Назрівання кризи231 
6. Вітчизняна війна в Росії і розгром французької армії. Крах імперії233 
Лекція 20. Західна Європа у XIX ст.238 
1. Франція в роки реставрації Бурбонів та липневої монархії238 
2. Англія у XIX ст.241 
3. Німеччина в XIX ст.244 
4. Буржуазно-національний визвольний рух на Балканах 245 
Лекція 21. Історичні процеси новітнього періоду. Світ у першій половині XX ст.247 
1. Світ напередодні Першої світової війни. Причини війни247 
2. Перша світова війна. II загальні наслідки249 
3. Людство напередодні другої світової війни252 
4. Друга світова війна, її основні етапи254 
Лекція 22. Світова цивілізація у другій половині XX ст.259 
1. Утворення світової системи соціалізму. Загальний розвиток та розпад259 
2. Світові центри капіталізму262 
3. Основні напрями світового розвитку кін. XX ст. Глобальні проблеми XXI ст. Шляхи їх вирішення264