Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття
Давиденко Г.Й., Величко В.О.

Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 292 c.

Запропоноване навчальне видання висвітлює історію західноєвропейського літературного процесу періоду XVII-XVIII століття. Воно передбачає вирішення поставлених сучасною освітою завдань щодо створення нових якісних навчальних посібників із зарубіжної літератури. Зазначене видання є навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів, кредитно-модульної і дистанційної форм навчання та екстернату з курсу «Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст.» та для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ПЕРЕДМОВА 
Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
1.1. Навчальна програма курсу "Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII століття" 
1.2. Перелік художніх текстів для обов´язкового читання і вивчення напам´ять 
Розділ 2. ЛЕКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 
ЛЕКЦІЯ 1. ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС XVII СТ. ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 
1. Літературна боротьба XVII століття 
2. Ренесансний реалізм у літературі XVII століття 
3. Бароко, його філософські основи 
4. Класицизм — провідний напрям літератури XVII ст. 
ЛЕКЦІЯ 2. ІСПАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XVII СТОЛІТТЯ 
1. XVII століття — "золотий вік" іспанської літератури 
2. Лопе де Вега — представник ренесансного реалізму. "Фуенте Овехуна", "Зірка Севільї", "Собака на сіні" 
3. Тірсо де Моліна. "Дон Жуан" 
4. Творчість Кальдерона — вершина літературного бароко. Драма "Життя — це сон". Художні особливості драматурги П. Кальдерона 
ЛЕКЦІЯ 3.ФРАНЦУЗЬКА ЛІТЕРАТУРА XVII СТ. П. КОРНЕЛЬ, Ж. РАСІН 
1. Загальна характеристика французької літератури XVII століття (Н. Буало "Поетичне мистецтво"; афоризми Ларошфуко і Лабрюєля; соціальні байки Лафонтена) 
2. Життєвий і творчий шлях П. Корнеля. Особливості драматургії ("Сід", "Горацій", Драматургічні принципи) 
3. Життєвий шлях і періоди творчості Ж. Расіна. Естетичні погляди драматурга 
ЛЕКЦІЯ 4. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ Ж. Б. МОЛЬЄРА 
1. Життєвий шлях Мольєра, витоки його творчості 
2. Шлях до високої комедії: "Тартюф, або Облудник", "Мізантроп", "Дон Жуан", "Скупий" 
3. Мольєр — реформатор високої комедії 
ЛЕКЦІЯ 5. ЛІТЕРАТУРА АНГЛІЇ. ДЖОН МІЛЬТОН 
1. Д. Мільтон — поет і публіцист 
2. Поеми "Втрачений рай" і "Повернений рай", їх ідейно-тематичний аналіз 
3. Трагедія "Самсон-борець" 
ЛЕКЦІЯ 6. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА. ТВОРЧІСТЬ Д. ДЕФО, Д. СВІФТА  
1. Характеристика доби Просвітництва: хронологічні межі, програма просвітників, їх гуманістичні ідеали 
2. Філософські основи англійського сентименталізму 
3. Життя і творча особистість Роберта Бернса. Лірика поета 
4. Д. Дефо — просвітитель XVIII ст. Літературна діяльність 
5. Літературна І політична діяльність Дж. Свіфта 
6. Генрі Філдінг. Життя і діяльність. Художній метод 
ЛЕКЦІЯ 7. ФРАНЦУЗЬКА ЛІТЕРАТУРА XVIII СТ. ВОЛЬТЕР, Д. ДІДРО 
1. Загальна характеристика літератури Франції XVIII століття 
2. Життя і літературно-філософська діяльність Вольтера (поетична спадщина, "Орлеанська діва", драматургія, "Магомет", "Заїра";комедії — "Задіг") 
3. Багатогранність поглядів Д. Дідро, їх відгомін у творчості французького просвітника. Філософські повісті "Небіж Рамо", "Жак-фаталіст" 
ЛЕКЦІЯ 8. ДІЯЛЬНІСТЬ Ж.-Ж. РУССО І П. БОМАРШЕ 
1. Соціально-філософська концепція Ж.-Ж. Руссо 
2. "Нова Елоїза" — роман про чисте почуття, свободу особистих взаємин 
3. Внесок П. Бомарше в розвиток французької драматургії 
4. Маркіз де Сад — французький письменник, філософ, політичний діяч 
ЛЕКЦІЯ 9. ЛІТЕРАТУРА ПЕРІОДУ "БУРІ І НАТИСКУ". Г. Е. ЛЕССІНГ 
1. Антифеодальний виступ штюрмерів. Творчість поетів "Бурі і натиску" 
2. Гердер та ідея народності. Характеристика творчості 
3. Життя і творчість Лессінга. Естетичні праці 
ЛЕКЦІЯ 10.ТВОРЧІСТЬ Ф. ШІЛЛЕРА 
1. Життєвий і творчий шлях Ф. Шіллера 
2. Внесок письменника у розвиток жанру балади 
3. Драматургія німецького просвітника "Підступність і кохання", "Вільгельм Телль" 
ЛЕКЦІЯ 11. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ Й.-В. ГЕТЕ 
1. Сторінками біографи та творчого шляху Й.-В. Гете. Лірика Гете 
2. Витоки творчості. Автобіографічний зміст роману "Страждання молодого Вертера" 
3. Особливості балад Й.-В. Гете. "Вільшаний король", "Рибалка" 
ЛЕКЦІЯ 12. ІТАЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА XVIII СТ. К. ГОЛЬДОНІ І К. ГОЦЦІ 
1. Загальна характеристика італійської літератури XVIII ст. 
2. Життя і творчість К. Гольдоні. Погляди драматурга на театр "Дель Арте" 
3. Жанр казки - ф´яби у творчості К. Гоцці 
Розділ 3. ПРАКТИЧНИЙ КУРС 
ЗАНЯТТЯ № 1. ВИСМІЮВАННЯ ПИХИ, МАРНОСЛАВСТВА ТА БЕЗПІДСТАВНИХ ПРЕТЕНЗІЙ НА АРИСТОКРАТИЗМ У КОМЕДІЇ МОЛЬЄРА "МІЩАНИН — ШЛЯХТИЧ" 
ЗАНЯТТЯ № 2. ДАНІЕЛЬ ДЕФО "РОБІНЗОН КРУЗО". УСЛАВЛЕННЯ ЕНЕРГІЇ І ЗАПОВЗЯТЛИВОСТІ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ЧУЖОГО ЕКЗОТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 
ЗАНЯТТЯ № З. САТИРИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ В РОМАНІ ДЖОНАТАНА СВІФТА "МАНДРИ ГУЛЛІВЕРА" 
ЗАНЯТТЯ № 4. ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЛЕМІКИ МІЖ ФІЛОСОФСЬКИМИ КОНЦЕПЦІЯМИ ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА У ПОВІСТЯХ ВОЛЬТЕРА "КАНДІД, АБО ОПТИМІЗМ" ТА "ПРОСТОДУШНИЙ" 
ЗАНЯТТЯ № 5. ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ "ПРИРОДНОЇ ЛЮДИНИ" У ПОВІСТІ ВОЛЬТЕРА "ПРОСТОДУШНИЙ" 
ЗАНЯТТЯ № 7. СУМНА ІСТОРІЯ ЖИТТЄВИХ ПРИГОД ФІГАРО У КОМЕДІЇ БОМАРШЕ "СЕВІЛЬСЬКИЙ ЦИРЮЛЬНИК" 
ЗАНЯТТЯ № 8. "ЕМІЛІЯ ГАЛОТТІ" Г. Е. ЛЕССІНГА — ПРОТЕСТ ПРОТИ НАСИЛЛЯ ЛЮДИНИ НАД ЛЮДИНОЮ, ПРОТИ ТИРАНІЇ ЖОРСТОКИХ КНЯЗІВ 
ЗАНЯТТЯ № 9. НЕНАВИСТЬ ДО ДЕСПОТИЗМУ І ПРИСТРАСНЕ ПРАГНЕННЯ ЗМІНИТИ СОЦІАЛЬНИЙ ПОРЯДОК У ДРАМІ Ф. ШІЛЛЕРА "РОЗБІЙНИКИ" 
ЗАНЯТТЯ № 10. ПОШУКИ СЕНСУ ЖИТТЯ У ТРАГЕДІЇ Й. В. ГЕТЕ "ФАУСТ"