Всесвітня історія
Алексеев Ю. М., Вертегел А. Г., Казаков О. О.

Всесвітня історія

Навчальний посібник. - К: Каравела, 2006. - 240 c.

У посібнику висвітлюються вузлові питання курсу всесвітньої історії найважливіші ключові питання всесвітньої історії у відповідності з програмою вступних випробувань до вищих навчальних закладів України. Авторський колектив намагався узагальнити досвід проведення вступних випробувань у ВНЗ України, експерименту по зовнішньому тестуванню, проаналізувати типові помилки абітурієнтів. Запропоновані методичні поради по самостійному вивченню матеріалу, запитання для самоперевірки та самоконтролю.

Посібник адресовано абітурієнтам та старшокласникам загальноосвітніх шкіл.

Передмова
Розділ І. Світ на межі XIX-XX ст.
1.1. Основні тенденції економічного та соціально-політичного розвитку світу на межі ХІХ-ХХ ст. (Завершення формування індустріального суспільства в провідних країнах світу)
1.1.1. Великобританія в 1870-1914 рр.10 
1.1.2. Німецька імперія в 1871-1914 pp.13 
1.1.3. Франція 1871-1914 pp.16 
1.1.4. Сполучені Штати Америки в 1877-1914 pp.19 
1.1.5. Японія 1867-1914 pp.23 
1.2. Російська імперія в другій половині XIX — на початку XX ст.26 
1.3. Країни Центральної і Південно-Східної Європи напередодні Першої світової війни35 
1.4. Міжнародні відносини наприкінці XIX на початку XX ст.38 
1.5. Міжнародний робітничий та соціалістичний рух у другій половині XIX — на початку XX ст.42 
1.6. Національно-визвольна боротьба народів світу наприкінці XIX — на початку XX ст.45 
1.7. Перша світова війна 1914-1918 pp.52 
Розділ II. Міжвоєнний період (1918-1939 pp.) Друга світова війна60 
2.1. Революційні події в Європі 1917-1919 pp.60 
2.1.1. Лютнева революція в Російській імперії. Політичний розвиток Росії у березні-липні 1917 р.60 
2.1.2. Революція у Німеччині. Встановлення Веймарської республіки63 
2.1.3. Революція в Угорщині та Словаччині66 
2.2. Міжнародні відносини у 1918-1939 pp.68 
2.3. Основні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки (1918-1939 pp.)79 
2.3.1. США в 1918-1939 pp.81 
2.3.2. Великобританія 1918-1939 pp.84 
2.3.3. Франція в 1918-1939 pp.87 
2.3.4. Німеччина в 1919-1939 pp.89 
2.3.5. Італія в 1918-1939 pp.93 
2.3.6. Іспанія в 1918-1939 pp.95 
2.3.7. Японія в 1918-1939 pp.97 
2.4. Радянська Росія в 1917-1920 pp. Утворення СРСР. СРСР у 20-х-30 pp.99 
2.5. Слов´янські країни Центральної та Східної Європи (1918-1939 pp.) 108 
2.6. Країни Азії: Китай та Індія115 
2.7. Друга світова війна 1939-1945 pp.119 
Розділ III. Світ після Другої світової війни138 
3.1. Основні тенденції розвитку світу в повоєнний період138 
3.2. Міжнародні відносини у другій половині XX ст.147 
3.3. Сполучені Штати Америки у другій половині XX ст.157 
3.4. Провідні країни Західної Європи та Японія163 
3.4.1. Великобританія після Другої світової війни163 
3.4.2. Франція167 
3.4.3. Німеччина174 
3.4.4. Японія180 
3.5. СРСР у 1945-1991 pp.184 
3.5.1. СРСР у повоєнний період184 
3.5.2. Політичний і соціально-економічний розвиток СРСР у другій половині 50-х — першій половині 60-х pp.187 
3.5.3. СРСР у середині 60-х — першій половині 80-х pp.189 
3.5.4. СРСР у другій половині 80-х — на початку 90-х pp. та його розпад. Утворення Співдружності Незалежних Держав190 
3.6. Країни Центральної та Південно-Східної Європи у другій половині XX ст.194 
3.7. Країни Азії, Африки та Латинської Америки у другій половині XX ст.200