Франчайзинг
Кузьмін О.Є., Мирончук Т.

Франчайзинг

Навчальний посібник. - К.: Знання, 2011. - 267 c.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та прикладні засади франчайзингу: сутність, види, переваги та недоліки франчайзингу, особливості формування та розвитку франчайзингових відносин, послідовність формування та засоби економічного обґрунтування франчайзингових систем, економічний зміст і порядок встановлення франчайзингових платежів, показники оцінювання економічної ефективності діяльності франчайзингових підприємств, особливості розвитку франчайзингових мереж в Україні. Матеріал подано з використанням прикладів діяльності підприємств на ринку України.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, науковців та всіх, хто займається або цікавиться питаннями підприємницької діяльності.

ПЕРЕДМОВА 
Розділ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ФРАНЧАЙЗИНГУ 
1.1. Основні поняття категорійного апарату франчайзингових відносин 
1.2. Види франчайзингу 
1.3. Економічні та організаційні аспекти формування та розвитку франчайзингових відносин 
1.4. Сутність комплексного характеру франчайзингових відносин 
1.5. Переваги та недоліки участі у відносинах франчайзингу 
Розділ 2. ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ 
2.1. Види франчайзингових систем та особливості їх організування 
2.2. Зміст процесу формування франчайзингової системи з позиції життєвого циклу франчайзингу 
2.3. Модель формування франчайзингової системи 
2.4. Економічне обґрунтування проекту франчайзингової системи 
Розділ 3. ФРАНЧАЙЗИНГОВА ВИНАГОРОДА ЯК ЕЛЕМЕНТ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ВІДНОСИН 
3.1. Економічний зміст і види франчайзингових платежів 
3.2. Визначення розміру франчайзингової винагороди 
3.3. Оптимізація структури франчайзингової винагороди 
Розділ 4. ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИДБАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФРАНШИЗИ 
4.1. Інформаційне забезпечення процесу обрання франшизи 
4.2. Показники оцінювання економічної ефективності діяльності франчайзингових підприємств 
4.3. Послідовність оцінювання пріоритетності франшиз 
Розділ 5. СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ