Фінансові основи підприємництва
Кузьмін В.В.

Фінансові основи підприємництва

Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 192 c.

Головна мета навчального посібника полягає в обгрунтуванні послідовних кроків майбутнього підприємця щодо створення власної справи, ефективному застосуванні фінансових знань при веденні підприємницької діяльності.

Навчальний посібник орієнтований на впровадження активної методики навчання. З цією метою використовується повний комплекс основних методів навчання: словесний, наочний і практичний.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів з напрямку 05.01 "Економіка та підприємництво" та спеціалістів, котрі професійно займаються підприємницькою діяльністю.

Передмова
Тема 1. Сутнісна характеристика підприємницької діяльності
1.1. Підприємництво як сучасна форма господарювання
1.2. Принципи здійснення, форми, типи і моделі підприємницької діяльності
1.3. Роль і значення підприємництва в економіці11 
Тема 2. Функції та правовий статус підприємця13 
2.1. Підприємець — ключова фігура ринкової економіки13 
2.2. Права, обов´язки та відповідальність підприємця16 
Тема 3. Суб´єкти підприємницької діяльності, її види та форми22 
3.1. Суб´єкти підприємницької діяльності (підприємці) як суб´єкти господарювання22 
3.2. Приватне, колективне та державне підприємництво24 
3.3. Види підприємницької діяльності27 
3.4. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності35 
Тема 4. Мале підприємництво40 
4.1. Економічна сутність малого підприємництва40 
4.2. Функції малого підприємництва43 
4.3. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні й за кордоном46 
Тема 5. Селянське (фермерське) господарство49 
5.1. Сутність селянського (фермерського) господарства49 
5.2. Створення та діяльність фермерських господарств50 
Тема 6. Підприємництво в фінансовій сфері55 
6.1. Суб´єкти підприємництва фінансового спрямування55 
6.2. Ринок фінансових ресурсів58 
Тема 7. Сутність підприємницького капіталу, механізм та джерела його формування61 
7.1. Сутність і складові елементи підприємницького капіталу61 
7.2. Формування початкового (стартового) підприємницького капіталу64 
7.3. Джерела формування підприємницького капіталу68 
Тема 8. Бізнес-план: сутність, призначення і методологія розробки74 
8.1. Сутність та функції бізнес-плану74 
8.2. Методологія та стадії розробки бізнес-плану76 
8.3. Структура та логіка розробки бізнес-плану80 
8.4. Технологія розробки бізнес-плану85 
Тема 9. Фінанси і податки у підприємницькій діяльності 94 
9.1. Організація фінансів підприємств94 
9.2. Фінансова діяльність у підприємницькому управлінні97 
9.3. Фінансово-кредитна підтримка підприємництва101 
9.4. Система оподаткування підприємницької діяльності104 
Тема 10. Організація управління фінансовими ресурсами 112 
10.1. Основи організації фінансів підприємств112 
10.2. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи116 
10.3. Зміст та завдання управління фінансами підприємства121 
Тести124 
Практичні завдання133 
Теми рефератів138 
Термінологічно-тлумачний словник сфери підприємницької діяльності140