Культурологія: теорія та історія культури
Тюрменко І. І., Буравченкова С. Б., Рудик П. А., за ред.Тюрменко І.І.

Культурологія: теорія та історія культури

Навчальний посібник. - Київ: Центр учбової літератури, 2010. - 370 c.

Навчальний посібник дає широкі знання про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, розкриває філософські, соціологічні та історичні аспекти культури. До кожної теми підібрано запитання для самоконтролю знань, список літератури, ілюстративний матеріал (другий розділ). Є предметний покажчик.

Призначений для студентів усіх форм навчання вищих закладів освіти і технікумів, викладачів, учителів середніх навчальних закладів усіх типів, старшокласників та всіх, кого цікавлять актуальні проблеми культурології.

Передмова
РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ
ТЕМА 1. СПЕЦИФІКА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ
1. Культурологія як наука та навчальна дисципліна
2. Еволюція поглядів на культуру
3. Сутність культури, її структура, функції та характерні ознаки12 
4. Традиційна і сучасна культура19 
ТЕМА 2. ТЕОРІЇ ТА НАПРЯМИ В КУЛЬТУРОЛОГІЇ22 
1. Сучасні концепції культури22 
2. Аполлонійська та діонісійська засади європейської культури30 
3. Українська культурологічна думка35 
ТЕМА 3. КУЛЬТУРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ46 
1. Підходи до визначення поняття "цивілізація". Співвідношення культури і цивілізації46 
2. Типологія цивілізацій49 
3. Цивілізація як етап розвитку культури. Техніка, культура та природа людини51 
ТЕМА 4. КУЛЬТУРА І СУСПІЛЬСТВО58 
1. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства58 
2. Субкультура. Контркультура65 
3. Поняття культурної ідентифікації74 
4. Ідея рівноправності культур у сучасному світі77 
РОЗДІЛ ІІ. ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРИ85 
ТЕМА 1.ФОРМИ ІСНУВАННЯ ПРАДАВНІХ КУЛЬТУР85 
1. Антропо- та соціокультурогенез первісності85 
2. Духовне життя людини первісної доби90 
3. Світоглядні та художньо-естетичні особливості культури Месопотамії та Єгипту95 
ТЕМА 2. АНТИЧНА КУЛЬТУРА106 
1. Культура Стародавньої Греції: логос, чуттєвість, гармонія106 
2. Культурний феномен еллінізму: космополітизм та індивідуалізація (остання третина IV - І ст. до н.е.)110 
3. Традиції та спадкоємність культури Стародавнього Риму123 
4. Українська культура на перехресті скіфо-сарматського та античного світів129 
5. Світове значення античної культури144 
ТЕМА 3.КУЛЬТУРА СЕРЕДНІХ ВІКІВ: ВІЗАНТІЯ, ЄВРОПА, СЛОВ´ЯНИ, РУСЬ 153 
1. Духовно-культурна спадщина Візантійської імперії153 
2. Європейська культура епохи Середньовіччя158 
3. Культура та дохристиянські вірування давніх слов´ян168 
4. Культура Київської Русі171 
ТЕМА 4. КУЛЬТУРА ЕПОХИ РЕНЕСАНСУ185 
1. Формування та світоглядні засади культури Ренесансу185 
2. Ренесансний титанізм та його прояви191 
3. Ренесанс в українській культурі199 
ТЕМА 5.КУЛЬТУРА ДОБИ БАРОКО ТА ПРОСВІТНИЦТВА (XVII XVIII ст.) 215 
1. Риси новоєвропейської культури XVII ст. Просвітництво. Енциклопедизм215 
2. Художні стилі в європейській культурі ХУІІ-ХУІІІ ст.225 
3. Розвиток освіти та наукових знань в Україні. Книгодрукування232 
4. Феномен українського бароко237 
ТЕМА 6. КУЛЬТУРА ХІХ СТОЛІТТЯ256 
1. Світоглядні засади та головні напрями розвитку європейської культури ХІХ ст.256 
2. Класицизм, романтизм, реалізм - провідні художні течії в культурі ХІХ ст.259 
3. Культурна криза другої половини ХІХ ст. та пошуки шляхів виходу з неї263 
4. Роль інтелігенції в національно-культурному відродженні України першої половини ХІХ ст.269 
5. Місце Т. Г. Шевченка в українській і світовій культурах285 
6. Українська культура другої половини ХІХ - початку ХХ ст.292 
ТЕМА 7. КУЛЬТУРА ХХ СТОЛІТТЯ: ВИЗНАЧНІ ФЕНОМЕНИ. ХУДОЖНІ ТЕЧІЇ ТА СТИЛІ 317 
1. Модернізм - культурний феномен ХХ ст.317 
2. Тоталітаризм і культура324 
3. Сучасна масова культура327 
4. Течія постмодернізму в культурі межі ХХ-ХХІ ст.329 
5. Український культурний Ренесанс та його загибель332 
6. Національне культуротворення на шляху від подолання тоталітаризму до незалежності (друга половина ХХ ст.)343 
7. Цілісність національного культурного простору: культура українського зарубіжжя350