Міжнародна економіка
Сахаров В.Є., Будкін В., Єрохін С., Зав´ялова О., Белінська Я., Павлюк О.

Міжнародна економіка

Навчальний посібник. - К.: Національна академія управління, 2008. - 432 c.

Сучасна міжнародна економіка розглядається в навчальному посібнику як цілісна система, в якій органічно сполучаються не тільки традиційні, але й принципово нові форми, механізми та інструменти міжнародних економічних відносин між їхніми суб´єктами: державами, міжнародними та наддержавними структурами, фірмами й компаніями. Особлива увага приділяється розвиткові таких основних форм міжнародних економічних відносин як міжнародна торгівля, рух капіталів та міграція робочої сили, валютна система тощо в сучасних умовах глобалізації світового господарства.

Важливе місце присвячене вивченню міжнародних інтеграційних процесів. В кожній темі навчального посібника окремо представлений комплекс питань, пов´язаних з інтеграцією України у світову спільноту.

Вступ
Розділ 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА10 
1.1. Сутність та структура міжнародної економічної системи10 
1.2. Система міжнародних економічних відносин17 
1.3. Міжнародний поділ праці: сутність, види та форми24 
1.4. Світове господарство: процес становлення та особливості сучасного етапу розвитку30 
1.5. Середовище розвитку міжнародних економічних відносин 36 
Розділ 2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ49 
2.1. Міжнародна торгівля як форма міжнародних економічних відносин49 
2.2. Особливості міжнародної торгівлі в сучасних умовах55 
2.3. Еволюція теорій міжнародної торгівлі63 
2.4. Види міжнародної торгівлі69 
2.5. Методи міжнародної торгівлі75 
2.6. Ціноутворення у міжнародній торгівлі81 
2.7. Методи регулювання міжнародних торгово-економічних відносин90 
2.8. Міжнародні торгові організації95 
2.9. Україна на світовому ринку товарів та послуг104 
Розділ 3. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ110 
3.1. Міжнародний рух капіталу: причини, сутність, сучасні особливості 110 
3.2. Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу118 
3.3. Форми й методи регулювання міжнародного інвестування на національному і міжнародному рівнях 135 
3.4. Україна у світових інвестиційних процесах143 
Розділ 4. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ155 
4.1. Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці155 
4.2. Форми міжнародного кредитування159 
4.3. Лізинг, факторинг, форфейтинг165 
4.4. Світовий фінансовий ринок, його функціональна, валютна та географічна структура170 
4.5. Інвестиційний кредитний сектор (ринок цінних паперів) та його інструменти 176 
4.6. Сек´юритизація кредитів180 
4.7. Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність183 
4.8. Проблема зовнішньої заборгованості188 
4.9. Україна в міжнародних кредитних відносинах193 
Розділ 5. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ 199 
5.1. Поняття міжнародної міграції робочої сили та класифікація міграційних процесів199 
5.2. Історія, динаміка та сучасний стан міжнародної міграції робочої сили203 
5.3. Соціально-економічні наслідки міграції210 
5.4. Світовий досвід адміністративно-правового регулювання міграції213 
5.5. Україна на світовому ринку праці221 
Розділ 6. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА231 
6.1. Види валютних систем, їх основні елементи231 
6.2. Еволюція світової валютної системи254 
6.3. Валютний ринок, його сутність та структура268 
6.4. Валютний ринок України286 
Розділ 7. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС295 
7.1. Поняття міжнародних розрахунків295 
7.2. Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика301 
7.3. Платіжний баланс, його структура та методологія складання314 
7.4. Структура платіжного балансу України320 
Розділ 8. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ335 
8.1. Сутність міжнародної економічної інтеграції як відносин і як процесу335 
8.2. Фактори, рівні та стадії регіональної економічної інтеграції338 
8.3. Європейські інтеграційні процеси350 
8.4. Північноамериканська економічна інтеграція363 
8.5. Економічна інтеграція в Латинській Америці365 
8.6. Потенціал і особливості регіональної інтеграції країн Азії369 
8.7. Економічні взаємозв´язки країн Африки373 
8.8. Україна у світових інтеграційних процесах376 
Розділ 9. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК397 
9.1. Сутність процесу глобалізації397 
9.2. Глобальні проблеми сучасності407 
9.3. Нерівномірність розвитку регіонів та країн415