Юридична етика
Гребеньков Г. В., Фіолевський Д. П.

Юридична етика

Навчальний посібник. - К: Алерта, 2004. - 209 c.

Навчальний посібник з юридичної етики складається з 9 розділів і 5 додатків: контрольні питання; вправи для засвоєння тем у вигляді ситуацій морального вибору; списку використаної літератури; словника використаних у праці термінів; покажчика імен.

Авторство в написанні 1-го розділу - «Введення в етику» належить доктору філософських наук, професору Гребенькову Г. В., 2-9 розділів - кандидату юридичних наук, доценту Фіолевському Д. П.

Навчальний посібник призначено для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю "Правознавство".

Вступ
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА11 
Роздід 1. Введення в етику11 
1.1. Етика як філософське вчення про мораль і моральність 11 
1.2. Як виникла мораль? Ситуація морального вибору16 
1.3. Різноманіття етичних систем18 
Розділ 2. Юридична етика - поняття, структура, види, джерела 40 
2.1. Поняття професійної етики40 
2.2. Особливе місце етики в професії юриста47 
2.3. Структура, види і норма юридичної етики52 
2.4. Джерела юридичної етики56 
Розділ 3. Історія юридичної етики в Україні58 
3.1. Судова етика в Україні періоду Російської імперії58 
3.2. Юридична етика в Україні радянського періоду63 
3.3. Юридична етика в суверенній Україні66 
Розділ 4. Міжнародне визнання юридичної етики73 
ОСНОВНА ЧАСТИНА78 
Розділ 5. Слідча етика78 
5.1. Морально-правови джерела слідчої діяльності78 
5.2. Єдність законності та моралі в роботі слідчого81 
5.3. Процесуальна незалежність і моральна відповідальність слідчого 84 
5.4. Моральна мотивація тимчасової ізоляції обвинувачуваного 86 
5.5. Етика карно-процесуального доведення91 
5.6. Моральна цінність права на захист від обвинувачення96 
5.7. Слідчий - потерпілий: етика взаємин98 
5.8. Слідчий - засоби масової інформації: етика спілкування 100 
Розділ 6. Судова етика106 
6.1. Моральні витоки судочинства106 
6.2. Етика судового процесу110 
6.3. Етика судової риторики124 
6.4. Етика судового рішення131 
Розділ 7. Адвокатська етика138 
7.1. Правові етичні основи адвокатської діяльності в Україні138 
7.2. Етика угоди про надання юридичної допомоги146 
7.3. Етика захисту на досудовому слідстві157 
7.4. Судова етика адвоката165 
Розділ 8. Етика відводу і самовідводу182 
Розділ 9. Судовий етикет188 
Висновок196 
Список літератури197