Основи організації бізнесу
Мельников А. М.

Основи організації бізнесу

Навчальний посібник. - К. : «Центр учбової літератури», 2013. - 200 c.

Навчальний посібник призначений для вивчення теоретичних засад орга­нізації бізнесу, набуття загальнонаукових вмінь, якими повинен володіти сту­дент. В посібнику розглянуті питання організації створення бізнесу, його організаційно-правові форми, фінансове забезпечення бізнесу, організації інфра­структури бізнесу, управління персоналом, організацією роботи з інформаці­єю, організацією укладення угод, захист комерційної таємниці, страхування та управління ризиком в бізнесі, ділову етику в управлінні бізнесом. Детально розглянуто основні завдання індивідуальної роботи студентів при вивченні даної дисципліни.

Посібник направлений на підготовку бакалаврів в галузі знань 03.05 Еко­номіка і підприємництво, а також може бути використаний керівним персона­лом в малому та середньому бізнесі.

Передмова
1. Організація створення бізнесу
1.1. Пошук ідеї бізнесу та умови його створення
1.2. Створення початкового капіталу у бізнесі та його використання10 
1.3. Легалізація бізнесу11 
2. Форми організації бізнесу18 
2.1. Підприємство як основа архітектури бізнесу18 
2.2. Об’єднання підприємств та господарські товариства20 
2.3. Організаційно-правові форми бізнесу23 
3. Організація фінансового забезпечення бізнесу29 
3.1. Організація фінансування бізнесу29 
3.2. Організація фінансового обслуговування бізнесу32 
3.3. Кредитування бізнесу37 
4. Організація інфраструктури бізнесу47 
4.1. Елементи інфраструктури бізнесу47 
4.2. Організація банківської інфраструктури бізнесу48 
4.3. Біржова інфраструктура в бізнесі51 
4.4. Митна система в інфраструктурі бізнесу56 
4.5. Податкова система в інфраструктурі бізнесу59 
4.6. Система арбітражу в інфраструктурі бізнесу66 
5. Організація управління персоналом у бізнесі74 
5.1. Підходи до управління персоналом74 
5.2. Системи зв’язків із громадськістю77 
5.3. Стимулювання праці найманих робітників у бізнесі78 
6. Організація роботи з інформацією85 
6.1. Особливості інформації при прийнятті рішень у бізнесі85 
6.2. Економічні інформаційні системи в бізнесі87 
6.3. Вартість інформації та інформаційних продуктів94 
7. Організація укладання комерційних угод98 
7.1. Визначення й види комерційних угод у бізнесі98 
7.2. Організація ціноутворення при укладанні угод в бізнесі100 
7.3. Організація укладання комерційної угоди110 
7.4. Зміст контракту купівлі-продажу111 
8. Організація захисту комерційної таємниці118 
8.1. Поняття комерційної таємниці118 
8.2. Критерії визнання інформації комерційною таємницею121 
8.3. Організація захисту комерційної таємниці126 
9. Страхування та управління ризиками в бізнесі136 
9.1. Визначення ризику в бізнесі136 
9.2. Страхування від втрат у бізнесі139 
9.3. Страхування комерційних ризиків143 
9.4. Керування ризиками в бізнесі148 
10. Ділова етика в бізнесі157 
10.1. Етика в дотриманні ділових зобов’язань157 
10.2. Використання силового тиску в бізнесі159 
10.3. Організація взаємовідносин із владою при веденні бізнесу160 
10.4. Принципи ділової моралі162