Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку

9.6. Продаж товарів через службу замовлення та вдома у покупців

Продаж товарів на замовлення — це форма роздрібного продажу товарів, за якої покупець здійснює попереднє їх замовлення безпосередньо в об’єкті торгівлі або через торгового агента чи за допомогою телефону, персонального комп´ютера, інших технічних засобів зв’язку і одержує товари в обумовленому місці та в зазначений час.

Продаж товарів удома — це форма роздрібного продажу товарів уповноваженим представником суб’єкта господарювання вдома у покупця, за місцем його роботи, відпочинку тощо як за попереднім запрошенням покупця, так і без такого.

Асортимент товарів, що продаються на замовлення та вдома у покупців, визначається суб’єктом господарювання самостійно, крім товарів, продаж яких згідно із законодавством України заборонений.

Суб´єкт господарювання зобов´язаний забезпечити покупців наочною та доступною інформацією про перелік послуг, що надаються, тарифи на них, час приймання і видачі замовлень, асортимент і ціни на товари, що пропонуються до продажу, години доставки замовлень додому, споживчі властивості товарів, строки їх придатності до споживання або гарантійні терміни.

На вимогу покупця суб’єкт господарювання зобов´язаний надати йому для ознайомлення відповідні супровідні документи на товари, передбачені законодавством (товарно-транспортні накладні, розрахунки-фактури, сертифікат на товар).

Реклама товарів, що пропонуються для продажу на замовлення та вдома у покупців, здійснюється відповідно до вимог законодавства про рекламу.

Продаж товарів на замовлення та вдома у покупців проводиться із додержанням вимог правил продажу окремих видів продовольчих і непродовольчих товарів.

Відпуск товарів на замовлення та вдома у покупців проводиться в упакованому вигляді. Упаковка товарів повинна відповідати вимогам санітарних правил та забезпечувати збереження товарів.

Суб´єкт господарювання за бажанням покупця надає додаткові послуги з упаковки товарів у спеціальну тару (корзини, коробки, поліетиленові та паперові сумки), комплектування замовлень (наборів) у подарунковому оформленні, доставки їх додому. Зразки спеціальної тари із зазначенням її вартості повинні бути виставлені на огляд покупцям.

Плата за виконання замовлення, надання послуг щодо торгівлі вдома у покупців, а також надання додаткових послуг визначається суб’єктом господарювання на підставі калькуляції та включається до вартості замовлення.

Продаж товарів на замовлення та вдома оформлюється на бланках замовлення і товарних чеках.

Відповідна інформація розміщується у куточку покупця в торговельному (демонстраційному) залі магазину, складу-магазину, що здійснює продаж товарів на замовлення та вдома у покупців.

Порядок продажу товарів на замовлення покупців

Суб’єкти господарювання можуть продавати товари на замовлення покупців через спеціалізовані магазини (магазини замовлень), склади-магазини, через відділи замовлень магазинів загального профілю, а також автомагазини системи споживчої кооперації.

Замовлення на товари приймаються від громадян у порядку, встановленому суб´єктом господарювання (безпосередньо у магазині, по телефону, за місцем роботи громадян на підприємствах, установах, організаціях, з доставкою додому).

Доставка замовлень додому проводиться в узгоджений з покупцем час. Форма і порядок оплати за товари, що придбаваються (готівкою, у безготівковому порядку, за чеками банків, за кредитними картками, з частковою або повною попередньою оплатою), визначаються за погодженням між покупцем і суб’єктом господарювання.

Замовлення оформлюється на бланку замовлення у двох примірниках, у якому зазначаються: найменування суб´єкта господарювання, назва товару, його ціна (за один кілограм або сто грамів, одиницю розфасовки, упаковки, штуку, один метр), кількість, загальна вартість товару, вартість послуг, що надаються додатково, дата (час) виконання замовлення.

Перший примірник оформленого бланка замовлення передається покупцю, другий — залишається у суб’єкта господарювання. Якщо проведена попередня оплата, то в бланку замовлення робиться спеціальна відмітка. На непродовольчі товари покупцю виписується також товарний чек із зазначенням усіх належних реквізитів.

Розрахунки з покупцями за товари, що видаються в магазині, здійснюються через зареєстровані електронні контрольно-касові апарати.

При оплаті замовлення, що прийняте за телефоном, удома покупцю видається перший примірник бланка замовлення з відміткою про оплату та дату (час) виконання замовлення, яка завіряється штампом (печаткою) і підписом уповноваженої особи суб´єкта господарювання. На непродовольчі товари виписується також товарний чек.

При передачі покупцю замовлення уповноважена особа суб’єкта господарювання забезпечує перевірку відповідності товарів виконаному замовленню.

На другому примірнику бланка замовлення покупець своїм підписом підтверджує отримання замовлення та сплату грошей.

При доставці додому прийнятого за телефоном замовлення на непродовольчі товари, на які нормативними документами встановлено гарантійні терміни, покупцю передається технічний паспорт чи інший документ, що його замінює. У цих документах обов’язково робиться відмітка про дату продажу (день доставки) та найменування суб’єкта господарювання, що виконав замовлення, яка завіряється штампом (печаткою) і підписом уповноваженої особи суб´єкта господарювання.

Покупцю надається інформація про підприємства (майстерні), що проводять гарантійний та поточний ремонт цих товарів.

При виконанні прийнятого замовлення суб’єкт господарювання не має права вносити зміни до асортименту товарів і змінювати ціни на них без узгодження з покупцем. Суб´єкт господарювання зобов´язаний у разі відсутності якогось замовленого товару попередити покупця та запропонувати йому відповідну заміну.

Покупцю, який здійснив попередню оплату замовлення, але не отримав його в установлений час зі своєї вини або необґрунтовано відмовився від отримання замовлення при його доставці додому, повертаються гроші тільки в сумі вартості товару (без вартості виконаної послуги, транспортних витрат). Замовлення використовуються суб´єктом господарювання на свій розсуд.

Порядок продажу товарів удома в покупців

Суб’єкт господарювання, зважаючи на свої можливості, визначає територію, на якій здійснюватиметься продаж товарів удома.

Уповноважена особа суб’єкта господарювання, який здійснює продаж товарів удома в покупців, повинна пред’явити покупцю документ, що підтверджує свою приналежність до суб´єкта господарювання та виконання відповідних обов’язків. Оплата за товари, що продаються вдома, проводиться готівкою при передачі їх покупцю.

На товари, що продані вдома у покупця, уповноважена особа суб’єкта господарювання виписує товарний чек у двох примірниках із зазначенням у ньому найменування суб’єкта господарювання, дати продажу, назви товару, його ціни (за один кілограм або сто грамів, одиницю розфасовки, упаковки, штуку, один метр), кількості, плати за послуги з торгівлі вдома, загальної вартості покупки.

Перший примірник товарного чека з відміткою про сплату, завірений штампом (печаткою) і підписом уповноваженої особи суб´єкта господарювання, передається покупцю, другий примірник із підписом покупця про отримання замовлення і підтвердження оплати залишається в уповноваженої особи суб’єкта господарювання. Розрахунки за товари відображаються у товарно-касовій книзі.

Покупцеві товарів, на які встановлені гарантійні терміни, крім зазначених документів видається технічний паспорт чи інший документ, що його замінює. У цих документах обов’язково робиться відмітка про дату продажу та найменування суб’єкта господарювання, що здійснює продаж товарів удома в покупців, яка завіряється штампом (печаткою) і підписом уповноваженої особи суб’єкта господарювання.

Уповноважена особа суб’єкта господарювання повинна в обов’язковому порядку проінформувати покупця про найменування та адресу підприємства, що здійснює функції суб’єкта господарювання щодо прийняття претензій від покупців, а також проводить ремонт, технічне обслуговування проданих товарів.

Суб’єкт господарювання несе відповідальність за якість і безпеку товарів та повинен забезпечити належний рівень торговельного обслуговування відповідно до вимог Законів України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”, "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист прав споживачів", Порядку заняття торговельною діяльністю і правил торговельного обслуговування населення, інших нормативних документів, що регламентують торговельну діяльність.

У разі придбання покупцем продовольчих товарів неналежної якості суб’єкт господарювання зобов’язаний замінити їх на якісні товари або повернути покупцю сплачені ним гроші за товари та послуги, якщо вказані недоліки виявлені в межах строку придатності.

У разі виявлення недоліків у непродовольчих товарах протягом гарантійного терміну покупець має право за своїм вибором вимагати від суб´єкта господарювання:

  • безплатного усунення недоліків або відшкодування витрат на їх виправлення покупцем;
  • заміни на аналогічні товари належної якості;
  • відповідного зменшення їх купівельної ціни;
  • заміни на такий же товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної ціни;
  • розірвання договору та відшкодування збитків, яких він зазнав.

Стосовно товарів, на які гарантійні терміни не встановлено, покупець має право пред´явити суб’єкту господарювання зазначені вимоги, якщо недоліки були виявлені протягом б місяців від дня передачі їх покупцеві.

Покупець має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний протягом 14 днів, не враховуючи дня купівлі, якщо товар не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням.

Вимоги покупця розглядаються після пред´явлення ним бланка замовлення, товарного або касового чека, а щодо товарів, на які встановлені гарантійні терміни, — технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює.

При недотриманні суб’єктом господарювання встановленого строку виконання замовлення покупець має право на свій вибір:

  • призначити новий строк виконання замовлення;
  • вимагати зменшення плати за послугу;
  • розірвати договір і вимагати відшкодування збитків, яких він зазнав

Покупець також має право розірвати договір і вимагати відшкодування збитків, якщо недоліки в наданій послузі не були усунені суб’єктом господарювання.