Історія зарубіжної літератури ХХ століття

ЛІТЕРАТУРА ІСПАНІЇ ТА ІТАЛІЇ

Методичні рекомендації.

  1. Попередньо ознайомитися з текстами художніх творів, звертаючи особливу увагу на зміни, що відбулися в художній системі та естетичних пріоритетах порівняно з ХІХ ст.
  2. Окреслити основні напрямки та художні течії в іспанській та італійській літературі ХХ ст. у контексті європейського та світового літературного процесу.
  3. Зробити виписки з художніх творів та критичної літератури, що найбільш яскраво ілюструють характерні риси поетики згаданих напрямків.