Адвокат: навички професії

9. Адвокат при пред’явленні обвинувачення

Якщо є достатня кількість доказів, що вказують на вчинення злочину певною особою, слідчий виносить мотивовану постанову про притягнення особи як обвинуваченого. Присутність захисника є обов’язковою, крім випадків, передбачених ч. 1 ст. 46 КПК.

Пленум Верховного Суду роз’яснив, що суди повинні перевіряти додержання прав обвинуваченого, а також щоб постанова про притягнення як обвинуваченого була конкретною за змістом. Недодержання вимог ст. 132 і 142 КПК може бути підставою для повернення справи на додаткове розслідування . Адвокат повинен своєчасно заявляти відповідні клопотання перед слідчим.

Слідчий оголошує постанову про притягнення як обвинуваченого та вручає копію постанови обвинуваченому, а також складає протокол із зазначенням години і дати пред’явлення обвинувачення, який підписується обвинуваченим, слідчим і захисником. Встановлений у ст. 140 порядок пред’явлення обвинувачення дає можливість адвокату перевірити за копією постанови дотримання слідчим вимог ст. 132 і 142 КПК України, і якщо це відповідає інтересам клієнта, вжити заходів до усунення недоліків постанови шляхом звернення з відповідними клопотаннями. Коли саме заявляти такі клопотання адвокат вирішує залежно від ситуації на свій розсуд, виходячи з інтересів клієнта.

За ст. 142 КПК слідчий при пред’явленні обвинувачення роз’яснює обвинуваченому його права на слідстві. Захисник повинен подбати про те, щоб його клієнт усвідомив свої права, щоб такі права були роз’яснені в повному обсязі і в необхідних випадках, з дозволу слідчого може і сам додатково пояснити права обвинуваченого, особливо щодо права відмовитися давати показання і відповідати на запитання.

Незважаючи на пряму вказівку закону, іноді слідчі не вручають копію постанови про притягнення як обвинуваченого. Якщо адвокат присутній при пред’явленні обвинувачення, то він негайно поставить вимогу про вручення такої копії з посиланням на закон.

Чинне законодавство не визначає, як повинен діяти адвокат при допиті, чи має він право втрутитись і рекомендувати не відповідати на певне запитання тощо. Порядок допиту встановлює слідчий. Захиснику залишають пасивну роль спостерігача, який має право поставити запитання з дозволу слідчого. Але сама по собі присутність захисника діє заспокійливо на обвинуваченого, тому участь адвоката при допиті потрібна і бажана. Як себе поводити на допиті - про це адвокат повинен домовитись з обвинуваченим наперед, виходячи з обраної позиції захисту.

Якщо слідчий порушує при допиті закон, наприклад ставить запитання, у формулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка до неї (навідні запитання), то адвокат вправі звернути увагу слідчого на це порушення, а також занести зауваження до протоколу допиту. Недостатня урегульованість становища захисника при допиті не може бути перепоною для висловлення заперечень щодо незаконних дій слідчого, органу дізнання або прокурора.

У проекті нового КПК істотних відмінностей в порядку пред’явлення обвинувачення не передбачено.