Адвокат: навички професії

Глава 20. Подача процесуальних документів до суду

Складання процесуальних документів (заяви, позовної заяви) завершується подачею їх до суду. При прийманні матеріалів суди керуються Тимчасовою інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 17.02.05 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 березня 2005 р. За № 346/10626. Приймання громадян у суді здійснюється згідно з Правилами внутрішнього розпорядку суду, затвердженими наказом голови суду, та відповідними законами України. Графік приймання громадян і Правила внутрішнього розпорядку суду вивішуються в суді на спеціально пристосованому стенді (дошці об’яв суду).

Якщо документи надаються кур’єром, то останній повинен пред’явити паспорт, або інший документ, який підтверджує його особу, а також його належність до організації відправника. У разі відсутності таких документів судові справи, кореспонденція не приймаються (п. 2.3 Інструкції). На жаль, Інструкція не враховує випадки подачі документів кур’єром від адвоката, який працює індивідуально. Таким кур’єром може бути помічник адвоката, або інша уповноважена ним особа.

Так, в одному з апеляційних судів відмовили в прийнятті апеляційної скарги, яку подавав помічник адвоката, що мав посвідчення особи та довіреність від адвоката на виконання дій від імені останнього. Адвокати повинні враховувати можливість таких дій з боку суду. Вважаю, що в даному випадку були дотримані всі вимоги, які передбачає Інструкція: апеляція подавалась кур’єром, який мав посвідчення особи, а також довіреність представляти адвоката та належність до нього як помічника. І все-таки формальні проблеми залишаються, оскільки у п. 2.3 Інструкції йдеться не про адвоката, який діє індивідуально, а про організацію - відправника. У зв’язку з цим Інструкція потребує певного уточнення. Особа, яка подала матеріали чи документ до суду, управі представити додаткову копію матеріалів (документа), на першій сторінці яких на її прохання проставляється штамп суду «Отримано», зазначаються дата отримання матеріалів (документа), посада і прізвище особи, яка прийняла матеріали (документ), після чого копія повертається (ст. 2.6 Інструкції).

Для адвокатів є корисним знати принципи реєстрації та обліку судових справ у суді. Так, для реєстрації та обліку судових справ у суді встановлюється перелік індексів:

«1» - кримінальні справи, матеріали про застосування примусових заходів медичного характеру, скарги приватного обвинувачення;

«1-н» - справи про застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру;

«1-п» - справи з постановою прокурора, слідчого за згодою прокурора щодо вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

«2» - цивільні справи, позовні заяви, заяви окремого провадження, скарги, що виникають з адміністративно-правових відносин;

«2-з» - заяви про вжиття запобіжних заходів до пред’явлення позову в цивільних справах;

« 3 » - справи з протоколом про адміністративне правопорушення;

«3-к» - справи про скорочення строку позбавлення спеціального права;

« 4 » - справи судового контролю за законністю процесуальних дій і рішень органів досудового слідства, слідчого, прокурора;

« 5 » - справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень у кримінальних справах;

«6» - справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень у цивільних справах;

« 7 » - справи про направлення на примусове лікування до спеціалізованого лікувального закладу особи, яка зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами (алкоголіків і наркоманів);

«8» - заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень або ухвал суду, що набрали законної сили, у цивільних справах.

У разі відсутності матеріалів відповідної категорії в суді індекс не використовується.

Номер судової справи та інших матеріалів, розгляд яких передбачається процесуальним законодавством, складається з відповідного індексу, порядкового номера обліково-статистичної картки на судову справу чи реєстраційного журналу із зазначенням через дріб двох останніх цифр поточного року. Номер проставляється на обгортці судової справи або матеріалу. Наприклад:

кримінальна справа - № 1-30/05;

цивільна справа - № 2-20/05;

справа про адміністративне правопорушення - № 3-26/05;

матеріали за поданням про умовно-дострокове звільнення від

відбування покарання - № 5-15/05 тощо.

Номер судової справи (матеріалу) зазначається у відповідному алфавітному покажчику.

Усе листування, що стосується окремих судових справ і матеріалів, зареєстрованих у відповідних обліково-статистичних картках чи реєстраційних журналах, ведеться за номером судової справи (матеріалу). Після закінчення календарного року обліково-статистичні картки на справи, що не розглянуті по суті, перереєстровуються в хронологічному порядку надходження їх до суду із зазначенням на них нового порядкового номера, наприклад: Справа № 1-250/04 на № 1-2/05

Переоформлені обліково-статистичні картки переставляються в картотеку наступного року. Після перенесення карток на всі нерозглянуті справи минулого року продовжується порядкова реєстрація справ і матеріалів, що надходять.

Судові справи (матеріали), що надійшли з апеляційної чи касаційної інстанцій на повторний судовий розгляд після скасування судового рішення, а також кримінальні справи, що надійшли повторно від прокуратури, реєструються як такі, що надійшли вперше. Кожній з них присвоюється новий реєстраційний номер і заповнюється нова обліково-статистична картка на судову справу (матеріал), у відповідному алфавітному покажчику до попереднього запису додається відмітка про новий номер судової справи (матеріалу).

Після реєстрації всі справи і матеріали, що підлягають розгляду відповідно до процесуального законодавства, передаються суддям у визначеному головою суду порядку. Передання справ і матеріалів судді здійснюється під підпис у контрольному журналі судових справ і матеріалів, переданих для розгляду судді. Такий журнал ведеться окремо щодо кожного судді. Записи в журналі здійснюються в міру передання справ і матеріалів; розподіл їх за формами судочинства, категоріями справ тощо забороняється.

Після закінчення календарного року всі нерозглянуті судові справи і матеріали перереєстровуються в новому журналі судових справ і матеріалів, переданих для розгляду судді, наступного року за новими номерами, про що вносяться записи у відповідні графи журналу минулого року.