Договори в екологічному праві України

Розділ 1. Науково-правові засади договорів в екологічному праві України

Анотація. У розділі розкривається актуальність правового регулювання договорів в екологічному праві за умов реалізації Україною положень Концепції сталого розвитку. Аналізується ґенеза формування договірних екологічних правовідносин та здійснюється їх класифікація. Розглядається розвиток наукових положень про договірне регулювання екологічних правовідносин, зважаючи на публічно- правовий характер та еколого-економічне спрямування договорів в екологічному праві. Дається характеристика поняття, ознак, мети, принципів та функцій договорів в екологічному праві. Проводиться співвідношення еколого-правових договорів з цивільно-правовими, господарсько-правовими, адміністративно-правовими та іншими видами договорів. Вказується на перспективи правового регулювання договірних екологічних правовідносин в Україні.

Ключові слова: екологічне право; публічно-правові та приватноправові методи регулювання екологічних відносин; еколого-правові договори.