Договори в екологічному праві України

Розділ 2. Юридичні засади договорів в екологічному праві

Анотація. У розділі розкриваються міжнародно-правові, конституційні, законодавчі та інші юридичні засади здійснення еколого-правових договорів. Досліджуються державні, міждержавні, регіональні, місцеві комплексні та інші екологічні програми як правові засади реалізації договорів в екологічному праві. Аналізуються загальноправові засади оренди, концесії природних ресурсів, угод про розподіл продукції, угод на здійснення природоохоронних заходів. Розглядаються правові аспекти здійснення страхових, аудиторських, експертних, інформаційних та інших робіт (послуг) у галузі екології, а також правові засади продажу квот на викиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище. Аналізуються правові засади охоронних, басейнових договорів в екологічному праві.

Ключові слова: загально-правові засади регулювання відносин у сфері реалізації екологічних договорів; спеціально-правові засади регулювання договорів в екологічному праві.