Нормативно-правові акти Верховної Ради України і Президента України набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні (ст. 4 Указу Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності”).

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо більш пізній строк набрання ними чинності не передбачено в цих актах. Акти Кабінету Міністрів України, які визначають права і обов’язки громадян, набирають чинності не раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях.

Якщо закон України, інший акт Верховної Ради України опубліковано в будь-якій із газет, зазначених у частинах другій і третій статті 1 цього Указу чи в “Офіційному віснику Президента України”, до його опублікування в “Офіційному віснику України”, “Відомостях Верховної Ради України”, він набирає чинності після опублікування в тій із вказаних газет чи в “Офіційному віснику Президента України”, де його опубліковано раніше. Якщо інший нормативно-правовий акт опубліковано в “Офіційному віснику Президента України” чи в газеті “Урядовий кур’єр” до його опублікування в “Офіційному віснику України”, він набирає чинності після опублікування в тому із вказаних офіційних друкованих видань, де його опубліковано раніше.

Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління і контролю набувають чинності через 10 днів після їх державної реєстрації в Міністерстві юстиції та його територіальних органах (ст. З Указу Президента України “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” [328J). При цьому відповідно до ст. 57 Конституції нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, набирають чинності не раніше дня опублікування.

Положення, відповідно до яких закони та інші нормативно-правові акти набирають чинності “через 10 (іншу кількість) днів після опублікування”, “з дня опублікування”, “з певного дня”, вимагають застосування закону за аналогією для визначення моменту, з якого нормативно-правові акти набувають чинності, оскільки немає правил про обчислення строків, які можна було б застосувати до відносин, про які йдеться. Найближчими подібними до цих відносин є відносини, врегульовані ст. 9 Митного кодексу України [135]. Вони і підлягають застосуванню за аналогією до відносин, про які йдеться. Отже, відповідно до ст. 9 МК момент набрання чинності нормативно-правовими актами визначається за такими правилами: 1) якщо нормативно-правовий акт набирає чинності з дня його офіційного опублікування, то він вважається чинним з 24 години зазначеного дня; 2) якщо строк набрання чинності нормативно-правовим актом визначено вказівкою на певну дату (день) після його офіційного оприлюднення, він вважається чинним з 0 годин цього дня; 3) якщо нормативно-правовий акт набирає чинності через певну кількість днів після опублікування, то цей строк (ця кількість днів) обчислюється з 0 годин дня, наступного за днем опублікування і закінчується о 24 годині останнього дня зазначеного строку.