Договори в екологічному праві України

Розділ 3. Умови та підстави виникнення, зміни та припинення договорів в екологічному праві

Анотація. У розділі досліджуються правові норми та інші юридичні факти як умови та підстави виникнення еколого-правових договорів. Розглядаються можливі зміни та припинення еколого- правових договорів.

Аналізуються державно-правові, адміністративні та інші акти як умови виникнення еколого-правових договорів. Дається характеристика аукціонів, тендерів (конкурсів) як умов укладання окремих договорів в екологічному праві.

Розкривається сутність юридичних складів як підстави виникнення еколого-правових договорів. Проводиться аналіз дозволів (ліцензій) на спеціальне використання природних ресурсів та їх вплив на виникнення договірних форм використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Характеризуються делікти як підстави виникнення еколого-правових договорів. Досліджуються еколого-правові договори як підстави проведення проектних, вишукувальних, експертних, аудиторських та інших природоохоронних робіт (послуг). Досліджуються проблеми типових еколого-правових договорів як необхідної передумови їх належного виконання.

Ключові слова: умови виникнення еколого-правових договорів; підстави виникнення еколого-правових договорів.