Договори в екологічному праві України

Розділ 4. Форма, об’єкти, суб’єкти та зміст договорів в екологічному праві

Анотація. В розділі досліджується форма еколого-правових договорів як необхідна умова їх виконання. Розкривається поняття змісту еколого-правових договорів. Аналізуються істотні умови еколого-правових договорів як засіб їх належного виконання.

Досліджуються поняття та види об’єктів еколого-правових договорів та їх співвідношення з предметом таких договорів. Дається характеристика користувачів природних ресурсів та володільців джерел підвищеної екологічної небезпеки як суб’єктів еколого-правових договорів. Аналізуються еколого-експертні, еколого-аудиторські, страхові та інші організації як сторони еколого-правових договорів, підрядні та інші організації як суб’єкти еколого-правових договорів. Вивчаються органи держави як суб’єкти еколого-правових договорів. Розкриваються правосуб’єктність сторін еколого-правових договорів, права та обов’язки сторін еколого-правових договорів.

Досліджуються особливості ціни та строків в еколого-правових договорах, заходи стимулювання та відповідальності як необхідні елементи змісту еколого-правових договорів.

Аналізуються додаткові та випадкові умови еколого-правових договорів. Особливості додержання екологічних стандартів, норм, нормативів, вимог, лімітів (обсягів, квот) при виконанні еколого-правових договорів. Поліпшення якості природних ресурсів, виконання природоохоронних заходів як умови еколого-правових відносин.

Ключові слова: форма еколого-правових договорів; зміст еколого-правових договорів; об’єкти еколого-правових договорів; суб’єкти еколого-правових договорів.