Договори в екологічному праві України

Розділ 5. Організаційно-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві

Анотація. Розкриваються питання організації укладення договорів в екологічному праві як необхідної умови їх належного виконання. Досліджуються поняття та система органів управління і контролю в сфері забезпечення укладання та виконання еколого-правових договорів. Аналізуються органи загальної компетенції, визначається їх роль у формуванні правових засад договорів у екологічному праві та законодавстві. Дається характеристика спеціально уповноважених державних органів у системі забезпечення укладання та виконання еколого-правових договорів.

Наводяться правові засади функціонування спеціальних міжвідомчих комісій, тендерних комітетів, юридичних управлінь та відділів, інших допоміжних інституцій при укладанні еколого-правових договорів.

Досліджуються характерні особливості самоврядних органів у системі забезпечення реалізації еколого-правових договорів. Аналізується можливість залучення громадськості до контролю за належним виконанням еколого-правових договорів.

Розкриваються особливості діяльності органів судової влади як гарантії належного виконання еколого-правових договорів.

Ключові поняття: органи державного управління і контролю у сфері реалізації еколого-правових договорів; органи самоврядного управління у сфері реалізації еколого-правових договорів; допоміжні органи у сфері реалізації еколого-правових договорів.