Договори в екологічному праві України

Розділ 6. Система функціонально- та охоронно-правового забезпечення належного виконання договорів в екологічному праві

Анотація. Дається характеристика галузевих та міжгалузевих функцій управління в галузі екології в системі забезпечення еколого-правових договорів.

Аналізується державне фінансування, екологічне кредитування, екологічне страхування, стимулювання як засоби забезпечення належного виконання еколого-правових договорів. Розкриваються правові засади використання коштів фондів охорони навколишнього природного середовища та інших фондів на договірних засадах.

Досліджуються особливості юридичної відповідальності як форми забезпечення виконання договорів в екологічному праві.

Ключові слова: функції управління в галузі забезпечення виконання еколого-правових договорів; фінансування природоохоронних заходів; відповідальність за порушення умов еколого-правових договорів.