Договори в екологічному праві України

Розділ 7. Правове регулювання окремих договорів у сфері природокористування

Анотація. В розділі аналізується загально-правове регулювання оренди природних ресурсів, в тому числі: оренди мисливських угідь; оренди водойм для сільськогосподарських, оздоровчих потреб та потреб рибальства; оренди лісових угідь для курортних, оздоровчих, спортивних, рекреаційних, науково-дослідних, спортивних та інших потреб тощо.

Досліджується правове регулювання угод про розподіл продукції в сфері надрокористування, концесії природних ресурсів. Дається правова характеристика правового регулювання проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

Розглядається правове регулювання договорів на встановлення публічних та приватних природних сервітутів.

Ключові слова: оренда природних ресурсів; угоди про розподіл продукції; концесія природних ресурсів; сервітути.