„За договором охорони охоронець, який є суб’єктом підприємницької діяльності, зобов’язується забезпечити недоторканність особи чи майна, які охороняються. Володілець такого майна або особа, яку охороняють, зобов’язані виконувати передбачені договором правила особистої та майнової безпеки і щомісячно сплачувати охоронцю встановлену плату” (ст. 978 ЦК). Встановлення спеціальним правилом обов’язку особи, яку охороняють, сплачувати охоронцю встановлену плату, та ще й щомісячно, ставить під сумнів можливість відступлення в договорі від положень ст. 978 ЦК. Між тим, і беззастережне слідування букві ст. 978 ЦК створює істотні незручності для учасників відповідних цивільних відносин. У зв’язку з цим видається доцільним витлумачити цю статтю в наступний спосіб.

Із положення ст. 978 ЦК, яка покладає на особу, яку охороняють, обов’язок щомісячно сплачувати встановлену плату, непрямо випливає і висновком a contrario при тлумаченні виявляється правовий припис, згідно з яким інша особа не може оплачувати особисту охорону. Але це правило лише непрямо випливає із ст. 978 ЦК, а тому не може застосовуватись всупереч загальним правилам, які поширюються на правовідносини, про які йдеться. Такими є правила ст. 946 ЦК, що покладають обов’язок оплати послуг щодо зберігання на поклажодавця. Ці правила в силу прямої вказівки ст. 955 ЦК поширюються на особисту охорону. При цьому за допомогою систематичного тлумачення ст. 946 ЦК приходимо до висновку про те, що обов’язок оплати послуг щодо особистої охорони несе не поклажодавець, якого в договорах про особисту охорону не може бути за визначенням, а сторона договору про особисту охорону, яка в Цивільному кодексі спеціальним терміном не позначається (назвемо цю стороною умовно замовником послуги щодо особистої охорони). Отже, обов’язок оплати послуг щодо особистої охорони договором може бути покладено і на іншу сторону договору — замовника послуг.

В такий же спосіб слід дійти висновку і про те, що сторони в договорі можуть відступити від правила про щомісячну оплату послуг щодо особистої охорони.