Договори в екологічному праві України

Розділ 8. Правове регулювання договорів у сфері охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки

Анотація. В розділі досліджуються правове регулювання меліоративних, водо-, лісо-, атмосфероохоронних та інших природоохоронних (відновних) договорів, а також порядки фінансування здійснення природоохоронних заходів на договірних засадах.

Досліджуються правові аспекти договорів на виконання про- ектно-пошукових, експертних, аудиторських, інформаційних, страхових, підрядних, заставних та інших видів робіт та/або надання послуг у сфері екології.

Аналізуються правові аспекти охоронних договорів в екологічному праві: правове регулювання охоронних договорів у галузі природно-заповідного фонду України, у сфері охорони об’єктів культурної спадщини.

Розглядаються правові засади договорів на реалізацію інвестиційних проектів екологічного характеру на території пріоритетного розвитку, у вільних (економічних) зонах, правове регулювання продажу квот на викиди забруднюючих речовин за міжнародним та національним екологічним законодавством.

Ключові слова: меліоративні договори; природоохоронні, охоронні, інвестиційні договори; договори з продажу квот на викиди парникових газів.